Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Design thinking i kreatywne myślenie

Warsztat: Design thinking i kreatywne myślenie
Wymiar czasowy: 10 godzin
Prowadzący: dr Hubert Kawalec

termin: 22 i 23 czerwca 2023 r. godz. 10:00-13.45 (dwa razy po 5 godzin)

sala 1.19 C budynek A, I piętro

Udział w kursie - 10 punktów BED


Design thinking to metoda podejścia do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji, która koncentruje się na potrzebach użytkowników i rozumieniu ich kontekstu. Jest to podejście interdyscyplinarne, które łączy elementy zarówno projektowania, jak i myślenia biznesowego. Metoda ta może być z powodzeniem stosowana w procesach planowania i realizacji nie tylko w zarządzaniu, ale tak naprawdę w każdej instytucji czy też w życiu prywatnym lub zawodowym (planowanie kariery zawodowej, planowanie procesu zdobywania kompetencji).
Design thinking polega na zastosowaniu etapowego procesu, który skupia się na empatycznym zrozumieniu, definiowaniu problemu, generowaniu pomysłów, prototypowaniu i testowaniu rozwiązań. Ten cykl może być powtarzany wielokrotnie, aby stale doskonalić i dostosowywać projekt do zdefiniowanych potrzeb.
Design thinking promuje elastyczność, iteracyjność i zwracanie uwagi na użytkowników jako centralny element procesu projektowego. Jest wykorzystywany w różnych dziedzinach, takich jak projektowanie produktów, usług, procesów biznesowych, strategii organizacyjnych czy tworzenie doświadczeń użytkownika (UX). Pomaga w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań, które są dopasowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.

Efekty kształcenia, jakie osiągną studenci po uczestnictwie w warsztacie:
1. Rozwinięcie umiejętności empatii: Design thinking stawia duży nacisk na zrozumienie perspektywy użytkowników i empatyczną identyfikację ich potrzeb. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces design thinking, studenci uczą się słuchać i obserwować użytkowników, rozmawiać z nimi i wczuwać się w ich sytuację. To rozwija umiejętności empatii, współpracy i zdolność do zrozumienia różnych punktów widzenia.
2. Kreatywne i innowacyjne myślenie: Design thinking zachęca do generowania szerokiego spektrum pomysłów i rozwiązań. Studenci uczą się myśleć poza schematami, w sposób kreatywny i nietypowy. Wprowadza się różnorodne techniki generowania pomysłów, takie jak brainstorming, mind mapping czy analiza scenariuszy. To pomaga studentom rozwijać umiejętności twórczego myślenia i znajdowania innowacyjnych rozwiązań.
3. Praca zespołowa i współpraca: Design thinking to podejście interdyscyplinarne, które angażuje różne perspektywy i umiejętności. Warsztaty z design thinking wymagają pracy zespołowej, gdzie studenci o różnym doświadczeniu i wiedzy muszą współpracować, dzielić się pomysłami i integrować różne perspektywy. To rozwija umiejętności komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i efektywnej pracy w grupie.
4. Prototypowanie i testowanie: Design thinking kładzie duży nacisk na prototypowanie i testowanie rozwiązań. Studenci uczą się tworzyć wizualne lub fizyczne prototypy swoich pomysłów i poddawać je ocenie użytkowników. Proces ten pomaga studentom w nabywaniu umiejętności szybkiego eksperymentowania, iteracyjnego doskonalenia i zdobywania informacji zwrotnej.

5. Rozwiązywanie problemów i podejście projektowe: Design thinking wprowadza systematyczny proces rozwiązywania problemów, który angażuje studentów w konkretną sekwencję etapów. Studenci uczą się definiować problemy, analizować kontekst, generować pomysły, prototypować i testować rozwiązania. To rozwija umiejętności planowania, organizacji, analizy sytuacji i podejścia projektowego, które można zastosować w różnych dziedzinach i sytuacjach życiowych.


Plan Warsztatu
1. Empatia – budowanie umiejętności działania i rozumienia empatycznego – 2 godziny
2. Czym jest kreatywność? Jak działać kreatywnie? – 2 godziny
3. Czym jest Design thinking – omówienie elementów i zasad stosowana metody – 1 godzina
4. Zrozumienie perspektywy osób dla których projektowany jest proces, ich potrzeb, celów i wyzwań – 1 godzina
5. Definiowanie: Sformułowanie wyraźnego i sprecyzowanego problemu, który zostanie rozwiązany. To etap określania priorytetów i wyznaczania celów – 1 godzina
6. Generowanie pomysłów: Tworzenie szerokiego spektrum możliwych rozwiązań poprzez kreatywne myślenie, brainstorming i tworzenie scenariuszy – 1 godzina
7. Prototypowanie: Tworzenie wizualnych, fizycznych lub interaktywnych prototypów rozwiązań. – 1 godzina.
8. Testowanie: Weryfikacja prototypów i rozwiązań na podstawie reakcji i opinii użytkowników – omówienie sposobów testowania – 1 godzina.