Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzenie Nr 84/2020 Rektora WSPiA ws. zwrotu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 84/2020 Rektora WSPiA ws. zwrotu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, iż Zarządzenie nr 84/2020 dotyczy zwrotu połowy podwyższonej opłaty za semestr letni 2019/2020.

O zwrot mogą ubiegać się:

 1. Studenci studiów stacjonarnych na kierunku:
  - Administracja (Rok II, III) 75,00 zł
  - Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Rok II, III) 75,00 zł
  - Zarządzanie (Rok II, III) 75,00 zł
  - Prawo (Rok II, III, IV i V) 75,00 zł
 1. Studenci studiów niestacjonarnych na kierunku:
  - Administracja (Rok II, III) 50,00 zł
  - Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Rok II, III) 50,00 zł
  - Zarządzanie (Rok II, III) 50,00 zł
  - Prawo (Rok II, III, IV i V) 50,00 zł

W przypadku osób powtarzających posiadających rabat 50% w opłacie zwrot jest również analogicznie 50% niższy niż ww. kwoty.

Studenci studiujący w semestrze letnim 2019/2020 na pierwszym roku ww. kierunków nie mają możliwości ubiegania się o zwrot podwyższonej opłaty z uwagi na fakt braku zmian w opłacie za studia w tym okresie.

Jeżeli za ww. semestr letni lub rok akademicki 2019/2020 wystawiona była na wniosek Faktura za czesne, w pierwszej kolejności wymagane jest odesłanie pocztą potwierdzonej Faktury celem korekty. Zaświadczenia dot. opłat czesnego za rok akademicki 2019/2020 w tym za ww. semestr letni wydawane celem przedłożenia w wymagających tego instytucjach, w przypadku ubiegania się o zwrot połowy podwyższonej opłaty za semestr letni 2019/2020 konieczne jest odesłanie pocztą potwierdzonego Zaświadczenia do skorygowania.

Podstawą zwrotu jest poprawnie wypełniona i podpisana deklaracja wysłana w formie skanu na adres e-mail: kwestura@wspia.eu
lub przesłana pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl
z dopiskiem na kopercie „Kwestura”