Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr hab. prof. WSPiA Kazimierz Lankosz

DANE KONTAKTOWE

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych
e-mail: kazimierz.lankosz@wspia.eu
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

Piątek: 9:00 – 10:00


DYŻURY WEEKENDOWE

Pierwsza i trzecia sobota miesiąca: 9.00 - 10.00

Prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego, Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki 


Dr hab. prof. WSPiA Kazimierz Lankosz, do czasu przejścia na emeryturę - kierownik Katedry/Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ oraz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego UEK  oraz kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA w Rzeszowie. Dr. hc. Iur. Uniwersytetu w Moguncji, Niemcy Europa Professur 1999.

Zainteresowania naukowe: Prawo międzynarodowe publiczne, prawo instytucjonalne UE, zagadnienia dotyczące załatwiania sporów międzynarodowych.

Praktyka zawodowa: członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, Arbiter przy Krajowej Izbie Reklamy, b. przewodniczący i wiceprzewodniczący spółek Skarbu Państwa, radca prawny.

Udział w projektach międzynarodowych: do czasu przejścia na emeryturę  kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy UJ oraz Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (UJ, Heidelberg, Mainz), EU-China School of Law (Hamburg, Pekin i konsorcjum kilku innych uniwersytetów europejskich), a także w licznych projektach krajowych.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN, Medal Złoty za Wieloletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrody i wyróżnienia: nagroda Pro Arte Docendi rektora UJ za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, nagrody rektorów UJ oraz UEK.

Publikacje w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Członkostwo w instytucjach naukowych i gremiach eksperckich: Institut de Droit International (Genewa), International Commission of Jurists (Genewa), International Law Association, Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze RP.

Profesor wizytujący na uniwersytetach w Niemczech, Holandii, Grecji, Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Chinach.

Promotor 32 ukończonych przewodów doktorskich oraz recenzent dorobku habilitacyjnego (4)