Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Karnego WSPIA

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

ogłasza

konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Karnego.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra prawa lub stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej i dorobek naukowy w zakresie prawa karnego i postępowania karnego,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie.

Uczelnia oferuje:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się Uczelni,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • pracę w inspirującym środowisku akademickim,
 • jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju kariery naukowej,
 • możliwość korzystania z uczelnianej infrastruktury dydaktycznej i rekreacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z fotografią,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu prawa,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich,
 • opinia promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, granty) i dydaktycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • zgodę na przetwarzanie przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy przesłać w terminie do 22 września 2022 r. na adres e-mail: sekretariat.r@wspia.eu.
W temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na asystenta”.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.