Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Numer 2/2006 (3)

10.11.2021

Spis treści numeru 3.

Artykuły
Prof. dr hab. Zbigniew Leoński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyodrębnienie zawodu urzędniczego i swoistych jego cech

5

Prof. dr hab. Marek Szewczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ustalanie opłat planistycznych bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

16

Dr Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Istota i charakter prawny postępowania sądowoadministracyjnego

26

Dr Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Podstawowe zagadnienia socjologii administracji

43

Mgr Maria Karcz-Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki
Uprawnienia sygnalizacyjne sądu administracyjnego

52

 

Recenzje
Recenzja książki: J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej
(Prof. dr hab. Jan Szreniawski)

82

Recenzja książki: W. M. Szapował, Suczasnyj konstytucionalizm
(dr Krzysztof Eckhardt)

86

 

Glosy
Glosa Pawła Zaborniaka dowyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005r., sygn. akt II GSK 105/05

89

Glosa Ilony Waksmundzkiej i Mariusza Czyżewskiego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2005r., sygn. akt OSK 1598/04
109
 
 
Od Redakcji
126