Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zapomoga na rok akademicki 2023/2024

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z następujących udokumentowanych przyczyn:

1. poważna choroba studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
2. klęska żywiołowa,
3. inne wypadki losowe. 
 
Do wniosku o przyznanie zapomogi student jest zobowiązany dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające trudną sytuację życiową.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, jednak nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie.
Studenci ubiegający się o przyznanie zapomogi, składają obowiązkowo WNIOSEK.
 

 

Uwaga!

Zapomoga przekazywana jest na osobisty rachunek studenta. Jeżeli numer rachunku bankowego podany był wcześniej i nie zmienił się, nie trzeba podawać go jeszcze raz.