Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

Projekt „NOWOCZESNA UCZELNIA” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. 
Ma na celu podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u min 362 studentów (co najmniej 90% uczestników projektu, 208K/154 M) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych I ST. Kierunku Administracja /Zarządzanie/BW; II ST. ADM/BW, jednolitych studiów magisterskich prawo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji, realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów studiów stacjonarnych oraz wsparcie zmian organizacyjnych WSPiA, dzięki wsparciu z EFS w okresie od 1.08.2019 do 31.07.2023. 
 
Budżet: 7 996 198,10 PLN w tym 7 269 271,00 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:
 
Wskaźniki rezultatu: 
 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS- 362 osób w tym 208 kobiet i 154 mężczyzn.
 2. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia- 40%.
 
Wskaźniki produktu:
 1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS-162  osób w tym 87 kobiet i  75 mężczyzn.
 2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-240  osób w tym 144 kobiet i  96 mężczyzn.
 3. Liczba studentów WSPIA studiów stacjonarnych/niestacjonarnych. Kierunku Administracja I i II Stopnia, Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023- 240 osób w tym 144 kobiet i  96 mężczyzn
 4. Liczba studentów WSPIA studiów stacjonarnych/niestacjonarnych Kierunku Administracja I i II Stopnia, Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023- 240 osób w tym 144 kobiet i  96 mężczyzn.
 5. Liczba studentów WSPIA studiów stacjonarnych/niestacjonarnych Kierunku Administracja I i II Stopnia, Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych z pracodawcami prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023- 180 osób w tym 108  kobiet i 72 mężczyzn.
 6. Liczba studentów jednolitych studiów stacjonarnych mgr V roku w latach akademickich 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Prawo, którzy uczestniczyli w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022-36 osób w tym 18  kobiet i 18 mężczyzn.
 7. Liczba studentów studiów stacjonarnych I Stopnia III roku w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022-90 osób w tym 51  kobiet i 39 mężczyzn.
 8. Liczba studentów studiów stacjonarnych II Stopnia II roku w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022-36 osób w tym 18  kobiet i 18 mężczyzn.
 9. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju-402 osób w tym 231 kobiet i 171 mężczyzn.