Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja na piątkę - wysoka ocena PKA!

Kierunek administracja prowadzony przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą uzyskał bardzo wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, której ocena ma wpływ na prowadzenie kierunków studiów. Bierze ona pod lupę wszystkie kierunki prowadzone na polskich uczelniach, w dziesięciu takich samych kategoriach. W ocenie pod uwagę brane są programy studiów, weryfikacja efektów uczenia się, kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje, liczebność i rozwój kadry. Przedstawiciele Komisji sprawdzają również infrastrukturę i zasoby edukacyjne, umiędzynarodowienie, wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym oraz politykę jakości i doskonalenie programu studiów.

Wysokie noty dla kierunku: administracja

Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA od wielu lat uzyskują bardzo wysokie oceny Komisji. W tym roku ocenie poddany został kierunek administracja, który w dwóch kryteriach otrzymał najwyższą notę. Za wyróżniający się na tle innych szkół wyższych uznano nowatorski sposób realizacji praktyk studenckich i zajęcia pod nazwą „Pracownie Praktyczne”, które poprzedzają przystąpienie zajęć praktycznych. Wyróżniono także współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym w konstruowaniu i doskonaleniu programu studiów oraz rozwój kierunku. W obu kategoriach WSPiA otrzymała także nominację do Certyfikatu Doskonałości Kształcenia przyznawanego raz w roku tylko kilkunastu uczelniom w Polsce. Certyfikat otrzymują szkoły wyższe, które dzięki wprowadzonym dobrym praktykom mogą być wzorem dla innych.