Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w okresie pandemii koronawirusa

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2020 
Rektora WSPiA z dnia 23 września 2020r.
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ
WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA 
 
 
 
W okresie trwania stanu pandemii Covod-19 ustala się następujące zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki i Czytelni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla studentów, słuchaczy Seminarium Doktoranckiego i studiów podyplomowych oraz pracowników Uczelni.
 
 
§ 1
 
1. Biblioteka i Czytelnia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w zakresie określonym w § 3 i 4 czynna jest w następujących godzinach:
1) od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 16.00;
2) w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 12.00.
2. Obsługa czytelników odbywa się także drogą elektroniczną lub telefonicznie, w godzinach określonych w ust. 1. 
 
§ 2
 
1. Zamawianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się w formie on-line przez katalog biblioteczny SOWA https://katalog.wspia.eu/.
2. Odbiór zamówionych książek odbywa się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki - drogą telefoniczną pod nr 17 867 04 54 lub mailową: biblioteka@wspia.eu  -  daty i godziny odbioru.
3. Wypożyczone książki można prolongować samodzielnie przez katalog biblioteczny SOWA lub poprzez kontakt  się z Biblioteką WSPiA – na zasadach określonych w ust. 2.
4. Zwracane książki pracownik Biblioteki usuwa z konta czytelnika  i przekazuje na 3-dniową kwarantannę.
 
§ 3
 
1. Korzystanie ze zbiorów Czytelni WSPiA, w tym systemów elektronicznych (System Informacji Prawnej LEX itp.) odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem daty i godziny.  
 
2. Ustala się 30-to minutowy limit czasu korzystania przez jedną osobę ze zbiorów określonych w ust. 1.
3. Przed wejściem do Czytelni każda osoba zobowiązana jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz do dezynfekcji rąk.
§ 4
Drukowanie i kserowanie materiałów przez studentów, słuchaczy Seminarium Doktoranckiego oraz studiów podyplomowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywa się na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 3.
§ 5
1. Weryfikacja prac dyplomowych i licencjackich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym odbywa się w formie on-line.
2. Student przesyła do Biblioteki pracę licencjacką lub dyplomową drogą elektroniczną na adres mailowy antyplagiat@wspia.eu. 
3. Pracownik Biblioteki przesyła pracę studenta do badania antyplagiatowego do JSA.
4. Otrzymany raport z JSA student otrzymuje zwrotnie drogą elektroniczną niezwłocznie po jego wygenerowaniu.
§ 6
 
Korzystanie z pozostałych zbiorów dostępnych on-line odbywa się na zasadach dotychczasowych.
 
§ 7
 
Działalność wypożyczalni międzybibliotecznej przy Bibliotece Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zostaje wstrzymana do odwołania.
 
§ 8
 
W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, postanowienia określone w niniejszym regulaminie mogą ulec złagodzeniu lub zaostrzeniu.
§ 9
 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.