Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Bon Edukacji Dodatkowej

System edukacji dodatkowej – BED, to zróżnicowane formy edukacyjne w postaci kursów, specjalistycznych studiów oraz studiów podyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

BED stwarza doskonałe warunki podnoszenia kwalifikacji w trakcie studiów, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów i daje szanse na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w wielu pożądanych na rynku pracy specjalnościach, czy zawodach.

W tej mierze realizujemy w szczególności:

  • kursy: pracy biurowej, e-administracji, technik detektywistycznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz m.in. w warsztatachstrzeleckich,
  • specjalistyczne studium: projektów unijnych, celne i skarbowe,kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansówi podatków,
  • studia podyplomowe: rachunkowości, finansów i podatków, zamówień publicznych, prawa pracy i zarządzania sprawami pracowniczymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, administracji publicznej.

Zajęcia prowadzone w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej – BED uwzględniają silny kontekst administracyjno-biznesowy, aktualnie praktyczne rozwiązania stosowane w biznesie, administracji i prawie.

Uzyskanie specjalistycznego przygotowania do pracy w wybranych zawodach potwierdzamy certyfikatami i zaświadczeniami. Wiemy bowiem, że absolwent legitymujący się po ukończeniu studiów, nie tylko dyplomem, lecz również certyfikatami i zaświadczeniami dodatkowej wiedzy i umiejętności jest mocnym kandydatem w ubieganiu się o satysfakcjonującą, dobrze płatną pracę.