Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Profil absolwenta

Program studiów dostosowany do współczesnych potrzeb i wymagań rynku, daje absolwentom „Administracji” szeroki wachlarz możliwości. Pozwala na rozwój kompetencji niezbędnych w dalszej pracy zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym.

Na kierunku „Administracja” student zdobywa rozległą wiedzę w obszarze prawa, administracji oraz podstaw ekonomii, zgodną z oczekiwaniami rynku pracy i umożliwiającą sprawne zarządzanie procesami finansowymi oraz gospodarczymi. Pozyskuje także kompetencje społeczne, które przygotują go do pracy w zespole i pozwolą na identyfikowanie oraz rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem administracji.

Absolwenci tego kierunku posiadają także kompetencje pozwalające na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa oraz wypełnianie zadań w zakresie funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych, firmach doradczych, konsultingowych, prowadzących usługi zarządzania lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Niekiedy ich późniejsza kariera zawodowa wiąże się z wypełnianiem innych ważnych ról w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym, zwłaszcza w kontekście zachodzących w Europie procesów integracji w skali globalnej i regionalnej.

Perspektywa zatrudnienia po ukończonych studiach na kierunku „Administracja” w WSPiA obejmuje organy administracji publicznej, instytucje jednostek samorządu terytorialnego, instytucje europejskie, jak również organizacje pozarządowe, agencje regulacyjne, biura projektowe, firmy konsultingowe i doradcze oraz wszelkie pozostałe przedsiębiorstwa sektora prywatnego.

Praca po studiach:

 • urzędy:
  • Urząd Skarbowy,
  • Urząd Wojewódzki,
  • Urząd Marszałkowski,
  • Starostwo Powiatowe,
  • Urząd Miasta,
  • Urząd Gminy,
 • przedsiębiorstwa:
  • produkcyjne,
  • handlowe,
  • usługowe,
  • budowlane itp.
 • firmy HR,
 • firmy doradztwa podatkowego,
 • turystyka,
 • ZUS,
 • firmy consultingowe,
 • banki,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • własna działalność gospodarcza,
 • agencje reklamowe,
 • obrót nieruchomości.
 • biura rachunkowe