Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Profil absolwenta

Studia na kierunku „administracja” przewidują wykształcenie kompetentnego potencjału osobowego do pracy w różnych zawodach związanych z wykonywaniem funkcji administracyjnych, w tym również w administracji biznesowej. Filarem programu studiów jest tak przygotowany schemat modułów kształcenia, który da nie tylko podstawy wiedzy z zakresu administracji publicznej, ale przede wszystkim pozwoli rozwinąć kompetencje niezbędne w realizacji zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.

Absolwent studiów na kierunku „administracja” będzie wykwalifikowanym pracownikiem, posiadającym wiedzę, umiejętnści i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Studia przygotowują fachowców zamierzających pełnić funkcje w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, w innych placówkach publicznych oraz w sektorze prywatnym. To także oferta dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnych przedsiębiorstw lub wypełnianiem zadań w zakresie funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych, firmach doradczych, konsultingowych, prowadzących usługi zarządzania lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do wypełnianiem innych ważnych ról w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym zwłaszcza w kontekście zachodzących w Europie procesów integracji w skali globalnej i regionalnej.

Absolwent pozyska zdolność w zakresie zasad kreowania form indywidualnej aktywności zawodowej, wykorzystującej wiedzę z zakresu administrowania sprawami publicznymi i gospodarczymi oraz nabędzie wiedzę na temat planowania drogi własnego rozwoju zawodowego, tak w ramach instytucji, jak i samodzielnej aktywności gospodarczej.

 

Studia na kierunku „administracja” dadzą Ci wszechstronne wykształcenie potrzebne w zawodach związanych z wykonywaniem funkcji administracyjnych, w tym również w administracji biznesowej. Program studiów pozwoli rozwinąć kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy,

Studia dzięki wykorzystaniu nowatorskich metod kształcenia przygotowują fachowców, którzy znajdą zatrudnienie m.in. w urzędach administracji publicznej, innych placówkach publicznych, jak również w sektorze niepublicznym.

„Administracja” to także oferta dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnych przedsiębiorstw lub pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych, firmach doradczych, czy consultingowych.

Praca po studiach:

 • urzędy:
  • Urząd Skarbowy,
  • Urząd Wojewódzki,
  • Urząd Marszałkowski,
  • Starostwo Powiatowe,
  • Urząd Miasta,
  • Urząd Gminy,
 • przedsiębiorstwa:
  • produkcyjne,
  • handlowe,
  • usługowe,
  • budowlane itp.
 • firmy HR,

 • firmy doradztwa podatkowego,

 • turystyka,

 • ZUS,

 • firmy consultingowe,

 • banki,

 • zakłady opieki zdrowotnej,

 • firmy ubezpieczeniowe,

 • organizacje pozarządowe,

 • własna działalność gospodarcza,

 • agencje reklamowe,

 • obrót nieruchomości.

 • biura rachunkowe