Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja publiczna

ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Program przygotowano z założeniem, aby Student zyskał wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne na potrzeby organizacji oraz wspomagania procesów zarządzania, m.in. w sferze: usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej.

Specjalizacja "Administracja publiczna" obejmuje kształcenie w dwóch obszarach:

 • specjalizacja ogólnoadministracyjna (np. urzędy gminne/miejskie, powiatowe, marszałkowskie, wojewódzkie)
 • specjalizacja administracja specjalna (np. ZUS, KRUS, PiP, MOPS, urzędy pracy)

 

Praca dla Absolwenta specjalności Administracja Publiczna:

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki administracji samorządowej


Przedmioty w ramach specjalności:

 • Mediacje w administracji.
 • Klient w administracji.
 • Informatyzacja w administracji publicznej.
 • Świadcząca działalność administracji publicznej.
 • Przygotowanie i system finansowanie projektów UE.
 • Współdziałanie administracji publicznej z innymi podmiotami.
 • Strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
 • Kontrola i nadzór w systemie administracji publicznej.


Kadra:

 • Prof. dr hab. R. Sawuła, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dr M. Gajda-Durlik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
 • Mgr S. Jarzyna, doradca ekonomiczny delegatury NIK w Rzeszowie
 • Mgr T. Kubas-Hul b. Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. wicedyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Mgr M. Chomycz-Śmigielska, b. Wojewoda podkarpacki, b. Wójt gminy Fredropol
 • Mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie