Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadra naukowo-dydaktyczna - teoretycy i praktycy o bezpieczeństwie wewnętrznym

Koncepcję kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oparliśmy o założenie, iż w przyszłości, jako nasz absolwent, powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie.

Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy badawczo-dydaktyczni, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Zajęcia prowadzą wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie. Są to m.in.:

 • Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie),
 • dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji),
 • Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie),
 • dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyr. Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+),
 • dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA),
 • gen. Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 • prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk (b. prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, prezes Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • mł. insp. dr Maria Hapunik (naczelnik wydziału w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku),
 • dr inż. Bogdan Kołcz, b. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, b. koordynator wojewódzki ds. rozpoznania zagrożeń CBRNE,
 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),
 • podkom. Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • dr Dorota Mocarska (b. dyr. Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr Paweł Łuczkowski (b. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie),
 • Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),
 • min. Bartłomiej Sienkiewicz (poseł na Sejm RP, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 • podinsp. Piotr Szymański (naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie),
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska (b. prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa),
 • gen. Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),
 • Tomasz Trzos (funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach),
 • dr hab. Leszek Wieczorek (b. dyr Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie),
 • insp. Konrad Wolak (b. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, wiceprezes jednej z największych na Podkarpaciu firm ochrony osób i mienia),
 • dr. hab. Andrzej Zapałowski (b. eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego).

Zobacz pełny wykaz kadry WSPiA.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.