Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadra naukowo-dydaktyczna

Koncepcję kształcenia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” oparliśmy o założenie, że w przyszłości, jako nasz absolwent, powinieneś wykazywać się ugruntowaną wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do wykonywania codziennej pracy. Dlatego też naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia.

W gronie naszych wykładowców znajdziesz zarówno wybitnych naukowców, jak również doświadczonych praktyków, którzy na co dzień zajmują się kwestiami bezpieczeństwa i pracują w różnego rodzaju służbach - najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych. Zajęcia prowadzą wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie.

Są to m.in.:

 • prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – b. minister sprawiedliwości, b. prokurator generalny
 • prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski (profesor nauk prawnych, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Kapituły Sztokholmskiej Nagrody w Dziedzinie Kryminologii („kryminologiczny Nobel"), członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii.
 • prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk – b. prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, prezes Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB
 • dr hab. Andrzej Czupryński - Zastępca dyrektora Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB
 • dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ - Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska, prof. WSPiA (b. prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. WSPiA – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Zapałowski (poseł na Sejm RP, b. eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego).
 • bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk, prof. WSPIA - pełnił szereg funkcji na stanowiskach dowódczych i sztabowych dowodząc między innymi elitarnym 18 batalionem powietrzno-desantowym w Bielsku Białej, Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach,12 Brygadą Zmechanizowaną w szczecinie oraz 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich.
 • dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA – sekretarz Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, b. członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego,
 • dr Przemysław Niemczuk – Prorektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Dziekan Kolegium Administracji
 • dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie),
 • dr Paweł Chomentowski (zastępca Szefa ABW, b. zastępca dyr. Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+)
 • dr Agata Furgała (Dyrektor Departament Porządku Publicznego MSWiA)
 • mł. insp. dr Maria Hapunik (naczelnik WTO w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku),
 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie)
 • dr Paweł Łuczkowski (b. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie),
 • dr Dorota Mocarska (b. dyr. Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 • dr Ireneusz Bembas – b. Prodziekan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr Dorota Karczmarska – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • dr Bogusława Sebastianka – Najwyższa Izba Kontroli
 • dr Piotr Łapiński - b. funkcjonariusz Służby Więziennej, b. specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Przewodniczący Sekcji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
 • dr Maciej Iwański - Asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Robert Bałdys, b. I zastępca Komendanta Stołecznego Policji oraz wieloletni funkcjonariusz CBŚ
 • mgr Alicja Kuroń – sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
 • mgr Paweł Sidor – Analityk kryminalny KWP w Rzeszowie
 • min. Bartłomiej Sienkiewicz (poseł na Sejm RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 • gen. Józef Gdański (Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Polityki Senioralnej, b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 • gen. Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),
 • mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • mgr Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),
 • mgr Tomasz Trzos (Naczelnik Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości),
 • mgr Konrad Wolak (b. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, wiceprezes jednej z największych na Podkarpaciu firm ochrony osób i mienia),
 • mgr Grzegorz Ogar (b. funkcjonariusz ABW, specjalizujący się w problematyce cyberbezpieczeństwa i dezinformacji)
 • mgr Witold Pizło - b. funkcjonariusz ABW, ekspert ds. bezpieczeństwa telekomunikacyjnego).
 • mgr Zbigniew Kłudka – Naczelnik Wydziału dw. z korupcją KWP w Rzeszowie
 • mgr Marek Niańko - funkcjonariusz Straży Granicznej – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
 • mgr Małgorzata Chomycz-Śmigielska – b. Wojewoda Podkarpacki, b. poseł na Sejm RP
 • mgr Iwona Jakubowska - Specjalista Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia w KWP w Rzeszowie
 • lek. med. Maciej Kaniewski – biegły medycyny sądowej
 • mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz - biegły sądowy z zakresu psychologii, pracowała jako psycholog w zakładzie karnym HMP La Moye w Jersey
 • mgr Paweł Międlar - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji KWP Rzeszów

Zobacz pełny wykaz kadry WSPiA.

Wiemy, jak istotne dla przyszłej służby „w mundurze” jest jak najlepsze przygotowanie fizyczne, dlatego na naszej Uczelni czeka Cię szereg zajęć, które prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. To m.in. zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także zajęcia na strzelnicy elektronicznej.