Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Profil absolwenta

Profil absolwenta

Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” to innowacyjna oferta dydaktyczna będąca także odpowiedzią na aktualne wyzwania współczesnego państwa, w tym na potrzeby polskiego rynku pracy. Są one odpowiedzią na współczesne wymogi rynku pracy i stanowią przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie wysokiej klasy specjalistą zdolnym do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach i służbach sektora administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w sektorze prywatnym. Studia przygotowują do pracy i rozwoju zawodowego w różnych służbach, inspekcjach i strażach ściśle związanych z sektorem bezpieczeństwa, ale także na całym rynku pracy, gdzie problematyka bezpieczeństwa stanowi coraz bardziej intratny cel aktywności zawodowej. Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych, społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Specyfika zawodów związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego wiąże się z umiejętnością pracy w warunkach kryzysu i stresu, umiejętnością priorytetyzowania zadań oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z wykonywaną pracą zawodową, do czego będzie przygotowany nasz absolwent.

 

Więcej:


Absolwent studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne" będzie mógł podjąc pracę m.in. w:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Wojsko Polskie,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Służba Więzienna,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Centralne Biuro Śledcze Policji,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Służba Ochrony Kolei,
 • firmy ochrony osób i mienia,
 • agencje detektywistyczne,
 • urzędy wojewódzkie i miejskie: – wydziały zarządzania kryzysowego.
 • Straże Miejskie i Gminne,
 • korporacje i firmy prywatne m.in. zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych i imprez masowych.