Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe, NOWOŚĆ!

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność unikatowa, której program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli w kontekście polityki prowadzonej w środowisku międzynarodowym.

Program tej specjalności obejmuje zagadnienia związane z:

  • zarówno diagnozą, jak i analizą zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
  • praktycznymi możliwościami odparcia agresji;
  • przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej;
  • analizą procesów i uwarunkowań międzynarodowych współczesnych potencjalnych konfliktów mogących stanowić zagrożenie.

Studenci tej specjalności zdobędą rónież wiedzę z zakresu tzw. War studies  - teorii wojen i historii konfliktów międzynarodowych i ich implikacji współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Program specjalności pozwoli absolwentom na zdobycie umiejętności analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie a także rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, społeczno-kulturowym, militarnym,  ekonomicznym i innym.

Praca dla absolwenta specjalności Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe:

  • przygotowanie do objęcia stanowisk kierowniczych w m.in.: Wojsku Polskim, instytucjach sektora bezpieczeństwa powszechnego,  instytucjach z obszaru zarządzania kryzysowego, międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, organach administracji publicznego szczebla centralnego i regionalnego.