Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia (magisterskie)

Praktycy z zakresu bezpieczeństwa i obronności, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne przygotowujące do podjęcia pracy w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, interdyscyplinarna wiedza oraz szereg dodatkowych aktywności. Wybierz „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej!

Od ponad 25 lat kształcimy studentów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Na początku była to specjalność na kierunku „Administracja”, a później samodzielny kierunek studiów I stopnia. Rok 2014 był dla nas przełomowy! WSPiA jako pierwsza uczelnia w regonie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. 

Zapisz się na studia i wspólnie z nami kreuj historię tego miejsca! Zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA >>

Co oferuje kierunek „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego magistra. Wychodzimy do Ciebie z bogatą ofertą dydaktyczną, dostosowaną do wymagań i potrzeb współczesnego rynku pracy. Dzięki temu przygotujemy Cię do pracy na różnych stanowiskach związanych m.in. z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej, zwłaszcza w służbach mundurowych.

Możesz wybrać jedną z 5 specjalności:

Studiuj pod okiem wybitnych ekspertów

Wybierając studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” otrzymujesz możliwość kształcenia pod okiem wybitnych specjalistów oraz praktyków. Nasi eksperci zagwarantują również wysoką jakość Twojej pracy dyplomowej.

Studenci studiów II stopnia jak promotora mogą wybrać m.in.:

  • prof. Andrzeja Zolla, b. Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
  • prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, b. Ministra Sprawiedliwości,
  • dr. hab. Andrzeja Zapałowskiego, eksperta z zakresu nauk wojskowych,
  • dr. Roberta Bałdysa, b. pierwszego zastępcę komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,
  • dr. Pawła Chomentowskiego, b. zastępcę dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szefa bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+;
  • podinsp. dr hab. Annę Świerczewskią-Gąsiorowską z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • ppłk dr. Pawła Łuczkowskiego, b. szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,

Poznaj całą kadrę naukowo-dydaktyczną, mającą uznanie w kraju i na świecie >>

Jedno czesne - wiele możliwości

WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza opłatą za studia. Otrzymujesz za to wiele dodatkowych możliwości własnego rozwoju, m.in. BED (Bon Edukacji Dodatkowej), dzięki któremu zapłacisz tylko za jeden semestr wybranych studiów podyplomowych.

A co najważniejsze - studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA to najtańsza oferta na Podkarpaciu, dlatego nie zwlekaj i już dziś dołącz do nas!

×
×
×
×
×
×
×
×

 

Praktyczne przygotowanie do zawodu

W WSPiA oprócz tradycyjnych form dydaktycznych stawiamy na wyszkolenie praktyczne. Studentów naszej Uczelni czekają liczne konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty m.in. symulowane oględziny miejsca zdarzenia, prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych umożliwiającego kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime", oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

W WSPiA proponujemy także nową formę zajęć nazwaną „Klinika Bezpieczeństwa”. W trakcie tych zajęć to Ty wcielasz się w rolę wykładowcy. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz pozostałych studentów. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”, to wyjątkowe miejsce dostosowane do potrzeb studentów, kształcących się na kierunkach „Bezpieczeństwo wewnętrze” oraz „Kryminologia”. Znajdują się w nim m.in.:


Pewna praca i atrakcyjne wynagrodzenie

Kierunek „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA, daje wiele perspektyw i możliwości, a absolwenci naszej Uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Świadczą o tym wyniki najnowszego badania Ekonomicznych Losów Absolwenta.

Z danych wynika, że niemal 100% absolwentów studiów II stopnia m.in. na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA znajduje pracę w niedługim czasie po ukończeniu nauki. Są to najlepsze wyniki na Podkarpaciu. W kategorii zarobków WSPiA także zajęła czołowe miejsca w regionie.

Innowacyjna WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od ponad trzech lat nasza Uczelnia realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania:

  • EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line,
  • SBS, czyli „step by step - krok po kroku”,
  • MIX EDUKACYJNY.

 

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.