Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zajęcia praktyczne

Tworząc program studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” założyliśmy, iż praktyki zawodowe muszą stanowić integralną całość kształcenia jako istotny element przygotowania zawodowego. Ich głównym celem jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów i przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań.

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

Cyklicznie prowadzimy spotkania z ciekawymi ludźmi pracującymi w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSWiA, ABW, agencji wywiadu i innych służbach. Nasi studenci uczestniczyli m.in. w zajęciach: Bartłomieja Sienkiewicza (b. ministra spraw wewnętrznych i administracji), gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra spraw wewnętrznych i administracji), Grzegorza Świszcza (zastępcy dyrektora Rządowego centrum Bezpieczeństwa), insp. Andrzeja Treli (b. I Zastępcy Komendanta Głównego Policji), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Ireneusza Ambroziaka (naczelnika Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

Obok zajęć gwarantujących utrzymanie odpowiedniej kondycji fizycznej - i wymaganego przepisami prawa - wychowania fizycznego, studenci tego kierunku będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu technik walki wręcz, użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego czy strzelnicy elektronicznej. Prowadzone będą one przez instruktorów w przygotowanej do tego celu przez Uczelnię hali sportowej przy wykorzystaniu potrzebnego sprzętu treningowego.

Rozbudowane zajęcia praktyczne mają przybliżyć i ułatwić studentom zachowanie właściwej postawy wymaganej w sylwetce absolwenta tego kierunku, którego praca po ukończeniu studiów będzie związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego.

Realizacja wspomnianych zajęć jest możliwa dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej, którą dysponuje Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Istniejącą infrastrukturę w sposób znaczący wzbogacił nowy obiekt dydaktyczny - „Collegium Securitatis”. W trzypiętrowym obiekcie, oprócz sal dydaktycznych, zlokalizowane są m.in.: hala sportowasiłownialaboratorium kryminalistyczne, laboratorium wirtualnej rzeczywistości "Cyber Crime" oraz strzelnica elektroniczna. Dzięki hali studenci mogą w pełni, we własnych obiektach, odbywać zajęcia z wychowania fizycznego oraz technik walki wręcz. Dla naszych studentów przygotowaliśmy również specjalny tor sprawnościowy wzorowany na torze przeszkód do egzaminu sprawnościowego do pracy w służbach mundurowych.

Laboratorium kryminalistyczne jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwia z kolei zapoznanie w praktyce studentów z problematyką badań poligraficznych.

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu i jedną z trzech w Polsce, które w procesie kształcenia wykorzystują symulator „Wirtualnej Sceny Zbrodni” zlokalizowany w laboratorium wirtualnej rzeczywistości "Cyber Crime". Dzięki niemu studenci WSPiA podczas zajęć dydaktycznych korzystają z symulacji komputerowej, która pozwala prowadzić oględziny miejsca zdarzenia w wirtualnej rzeczywistości.

W nowym budynku zlokalizowana została również strzelnica, umożliwiająca kształcenie strzeleckie w formie elektronicznej.

Strzelnica elektroniczna w WSPiA to specjalistyczny system pozwalający na prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla naszych studentów na każdym poziomie zaawansowania. Ze strzelnicy korzystają głównie studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” np. podczas zajęć z przedmiotu „Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Strzelnicę wyposażyliśmy w wierne repliki broni Glock 17 i Beretta Px4 Storm z symulatorem odrzutu, imitującym strzał z prawdziwej broni palnej. Trenażer ten, w zależności od konfiguracji, pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych działających w zakresie światła niewidzialnego lub widzialnego. Dodatkowo w zestawie przewidzieliśmy wyposażenie do ćwiczeń z prawdziwą bronią palną.

Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy użyciu projektora multimedialnego. W zależności od użytego oprogramowania zainstalowanego na komputerze sterującym przebiegiem ćwiczeń, może to być np. trening strzelecki (poprawiający celność – jak na prawdziwej strzelnicy, czas reakcji, orientację). Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy.

Strzelnicę zakupiliśmy, aby jeszcze lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy. Odbyty trening strzelecki zdecydowanie ułatwi im w przyszłości ubieganie się o etat w służbach mundurowych, w których funkcjonariusze muszą być doskonale przygotowani do użycia broni palnej.