Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadra naukowo-dydaktyczna

Koncepcję kształcenia na kierunku „Kryminologia” oparliśmy o założenie, że w przyszłości, jako nasz absolwent, powinieneś wykazywać się ugruntowaną wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do wykonywania codziennej pracy. Dlatego też naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia.

W gronie naszych wykładowców znajdziesz zarówno wybitnych naukowców, jak również doświadczonych praktyków, którzy na co dzień zajmują się kwestiami bezpieczeństwa i pracują w różnego rodzaju służbach - najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych. Zajęcia prowadzą wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie.

Są to m.in.:

 • prof. dr hab. Andrzej Zoll – b. sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich
 • prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski (profesor nauk prawnych, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Kapituły Sztokholmskiej Nagrody w Dziedzinie Kryminologii („kryminologiczny Nobel"), członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii.
 • prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – b. minister sprawiedliwości, b. prokurator generalny
 • prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk (b. prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, prezes Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska, prof. WSPiA (b. prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ - Redaktor naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności i Krakowski Instytut Prawa Karnego. Fundacja, Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA – sekretarz Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, b. członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego,
 • mł. insp. dr Maria Hapunik (naczelnik WTO w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku),
 • dr Dorota Mocarska (b. dyr. Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr Ireneusz Bembas – b. Prodziekan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr Piotr Łapiński - b. funkcjonariusz Służby Więziennej, b. specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Przewodniczący Sekcji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
 • dr Maciej Iwański - Asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Dorota Karczmarska – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • mgr Alicja Kuroń – sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
 • mgr Paweł Sidor – Analityk kryminalny KWP w Rzeszowie
 • gen. Józef Gdański (Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Polityki Senioralnej, b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 • mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • mgr Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),
 • lek. med. Maciej Kaniewski – biegły medycyny sądowej
 • mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz - biegły sądowy z zakresu psychologii, pracowała jako psycholog w zakładzie karnym HMP La Moye w Jersey
 • mgr Paweł Międlar - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji KWP Rzeszów