Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Profil absolwenta

 „Kryminologia” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pozwala studentom na zdobycie wielopoziomowej i interdyscyplinarnej wiedzy istotnej w zapobieganiu oraz zwalczaniu przestępczości. Przygotowuje do pracy w różnych służbach mundurowych oraz instytucjach sektora prywatnego, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Absolwent „Kryminologii” posiada ugruntowaną wiedzą opatrzoną warsztatem prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami prawa, bazującą na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Kończąc studia pierwszego stopnia w WSPiA jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecznych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii i psychopatologii kryminalnej.

Wychodząc na rynek pracy absolwent „Kryminologii” jest przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa, m.in. w Policji, służbie więziennej, kurateli sądowej, organach administracji rządowej, samorządowej, jak również w podmiotach zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Absolwent „Kryminologii” posiada pakiet umiejętności, które mogą być także wykorzystywane w sektorze prywatnym, m.in. w firmach technologicznych, z branży IT czy cyberbezpieczeństwa.

Praca po studiach:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Wojsko Polskie,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Centralne Biuro Śledcze Policji,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Służba Ochrony Kolei,
 • Jednostki zarządzania kryzysowego,
 • firmy ochronnych i prewencyjnych,
 • firmy świadczące usługi detektywistyczne,
 • firmy prywatne, wymagające ścisłej ochrony danych lub technologii.