Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przedmioty podstawowe i dodatkowe

Przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Kryminologia

1 semestr

Przedmioty ogólnokierunkowe

 • Język obcy nowożytny cz. I
 • Wstęp do kryminologii
 • Wstęp do nauk o państwie i prawie
 • Kryminalistyka ogólna
 • Metodologia badań kryminologicznych
 • Bezpieczeństwo międzykulturowe i teorie wojen
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

2 semestr

Przedmioty ogólnokierunkowe

 • Podstawy psychiatrii
 • Etiologia i fenomenologia przestępczości - cześć ogólna
 • Etiologia i fenomenologia przestępczości
 • Patologie społeczne
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • Medialny obraz przestępczości a myślenie krytyczne
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy nowożytny cz. I

  Przedmioty do wyboru:
 • Etyka stosowana
 • Podstawy filozofii

3 semestr

Przedmioty ogólnokierunkowe

 • Język obcy nowożytny cz. II
 • Psychopatologia kryminalna
 • Socjologia przestępczości
 • Kryminologia stosowana
 • Psychologia społeczna
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Prawnicze bazy danych
 • Prawo karne materialne - nauka o przestępstwie
 • Prawo karne materialne - nauka o karze
 • Postępowanie karne
 • Pracownia praktyczna cz. I

  Przedmioty do wyboru:
 • Nowe tendencje kryminologiczne (przedmiot oferowany również w j. obcym)
 • Typologia przestępstw
 • Literatura piękna, film a przestępstwo
 • Problem rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej
 • Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki
 • Ruch na rzecz abolicji więzień

 

4 semestr

Przedmioty ogólnokierunkowe

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy nowożytny cz. II
 • Programy statystyczne w badaniach kryminologicznych
 • Prawo karne materialne - nauka o przestępstwie
 • Prawo karne materialne - nauka o karze
 • Postępowanie karne
 • Pracownia praktyczna cz. I
 • Taktyka i technika kryminalistyczna
 • Prawo karne medyczne
 • Proseminarium

  Przedmioty do wyboru:
 • Podstawy psychiatrii sądowej
 • Medycyna sądowa
 • Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
 • Analiza kryminalna

 

5 semestr

Przedmioty ogólnokierunkowe

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Prawo karne wykonawcze
 • Kryminologia porównawcza
 • Prawo wykroczeń
 • Pracownia praktyczna cz. II
 • Seminarium

  Przedmioty do wyboru:
 • Polityka kryminalna
 • Wymiar sprawiedliwości karnej
 • Przestępczość zorganizowana (przedmiot oferowany również w j. obcym)
 • Przestępczość gospodarcza
 • Czynności operacyjno- rozpoznawcze
 • Ekspertyza kryminalistyczna
 • Sprawiedliwość naprawcza
 • Techniki mediacyjne
 • Prawo policyjne
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Kontrola przestępczości
 • Strategie zapobiegania przestępczości

6 semestr

Przedmioty ogólnokierunkowe

 • Podstawy prawa autorskiego
 • Seminarium
 • Kryminologia ilościowa
 • Profilowanie kryminalne

  Przedmioty do wyboru:
 • Wiktymologia
 • Socjologia kar
 • Cyberprzestępczość (przedmiot oferowany również w j. obcym)
 • Terroryzm (przedmiot oferowany również w j. obcym)
 • Organy ścigania
 • Metodyka pracy kuratora
 • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
 • Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Europejskie prawo karne
 • Audyt śledczy
 • Informatyka śledcza