Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Sylwetka absolwenta jednolitych studiów magisterskich

Jako absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej, legislacyjnej. Służy temu m.in. studium praktycznej nauki prawa, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię jako absolwenta prawa, abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Dlatego też przedstawiamy Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego. Absolwenci Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i na egzaminach na aplikacje prawnicze. Najlepiej pokazują to badania losów absolwentów przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS. Wynika z nich, że 94 procent absolwentów studiów prawniczych naszej Uczelni znajduje pracę tuż po ukończeniu nauki.

W oparciu o analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ponad 57 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy skończyli studia w 2020 r. i przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Plasuje to nas w pierwszej trójce wśród uczelni niepublicznych w Polsce i na pierwszym miejscu w regionie.