Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przedmioty na kierunku prawo - jednolite 5-letnie studia magisterskie

Przykładowe przedmioty podstawowe:

1 semestr:

 • Wstęp do nauk o państwie i prawie
 • Nauka o prawie
 • Doktryny społeczno-prawne
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Korzystanie z baz danych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Historia prawa
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Ochrona danych osobowych informacji niejawnych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

3 semestr:

 • Antyczne korzenie współczesnego prawa
 • Prawo cywilne - wprowadzenie
 • Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Prawo karne - wprowadzenie
 • Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie
 • Prawo administracyjne - wprowadzenie
 • Prawo administracyjne (cz.I) - ustrojowe
 • Prawo administracyjne (cz. II) - prawne formy działania administracji
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

4 semestr:

 • Prawo cywilne (cz. II) - prawo rzeczowe
 • Prawo karne (cz. II)  - nauka o karze
 • Prawo administracyjne (cz.III)- materialne
 • Prawo o wykroczeniach
 • Prawo internetowe
 • Prawo wyznaniowe i kanoniczne
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

5 semestr:

 • Instytucje i  źródła prawa Unii Europejskiej
 • Postępowanie karne - wprowadzenie
 • Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - wprowadzenie
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz.I) - postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. II) - postępowanie sądowoadministracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

6 semestr:

 • Postępowanie karne (cz.II) - przebieg postępowania
 • Prawo cywilne (cz.III) - zobowiązania
 • Prawo cywilne (cz. IV) - spadki
 • Finanse publiczne i prawo finansowe - wprowadzenie
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. I) - finanse publiczne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. II) - prawo podatkowe
 • Prawo cywilne (cz. V)  - prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

7 semestr:

 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - bankowość i prawo bankowe
 • Legislacja
 • Publiczne prawo gospodarcze - wprowadzenie
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. II) - prawo ochrony konkurencyjności
 • Postępowanie cywilne - wprowadzenie
 • Postępowanie cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

8 semestr:

 • Postępowanie cywilne (cz. II) - przebieg postępowania
 • Prawo handlowe - wprowadzenie
 • Prawo handlowe (cz. I) - prawo spółek
 • Prawo handlowe (cz. II) - umowy handlowe
 • Prawo pracy  - wprowadzenie
 • Prawo pracy (cz. I) - indywidualne i zbiorowe
 • Prawo pracy (cz. II) - prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo karne wykonawcze
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

9 semestr:

 • Retoryka
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Komparatystyka prawnicza - symulacje procesowe
 • Klinika Prawa
 • Prawo internetowe
 • Seminarium magisterskie

10 semestr:

 • Komparatystyka prawnicza - symulacje procesowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Stosowanie prawa
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie