Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Profil absolwenta

Absolwent „ zarządzania" w WSPiA Rzeszowskej Szkole Wyższej będzie doskonałym organizatorem, kreatywnym, przedsiębiorczym, komunikatywnym i odpowiedzialnym menadżerem. Wykorzystując potencjał przywódczy oraz wiedzę i umiejętności uzyskane poczas studiów będzie potrafił projektować i skutecznie wdrażać w pracy zawodowej nowoczesne metody zarządzania. Zrozumie procesy biznesowe zachodzące zarówno na poziomie lokalnym, jak i światowym oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wzmocni i wykształci swojekometencje menadżerskie. Przyswoi wiedzę i umiejętności oraz pozna instumenty wspierające proces zarządzania, które umożliwiają mu sprawne i profesjonalne kierowanie zasobem kapitałowym, ekonomincznym i ludzkim. Będzie odznaczał się także umiejętnościami anaitycznymi w zakresie tworzenia biznespalnów, opracowywania i wdrażania strategii, myślenia projektowego, przygotowania i prowadzrnia kampanii marketingowych oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej może podjąć pracę w:

  • korporacjach,
  • firmach państwowych i prywatnych,
  • spółkach prawa handlowego, wszystkich sektorów gospodarki krajowej, europejskiej oraz światowej,
  • instytucjach finansowych,
  • własnej firmie,
  • urzędach administracji samorządowej oraz rzą-dowej,
  • instytucjach publicznych,
  • organizacjach pozarządowych
  • wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania uwzględniające ciągle zmiany otoczenia przedsiębiorstwa.