Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie) - przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności

Przykładowe przedmioty podstawowe – wspólne dla wszystkich specjalności:

1 semestr:

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Doktryny społeczno-prawne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Korzystanie z baz danych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Nauka o administracji i zarządzaniu
 • Ochrona danych osobowych i informacji  niejawynych
 • Organizacja i zarządzanie - wprowadzenie
 • Organizacja i zarządzanie (cz. I) koncepcja celowościowa
 • Organizacja i zarządzanie (cz. II) koncepcja przyczynowa
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia administracji i gospodarki
 • Technologie informacyjne

 

3 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność - wprowadzenie
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • Koncepcja organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Menedżer ogranizacji
 • Profilaktyka finansowa
 • Kilinika zarządzania
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Pracownia praktyczna
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

4 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Finanse publiczne i prawo finansowe - wprowadzenie
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. I) finanse publiczne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. II) podatki i prawo podatkowe
 • Odpowiedzialność osób poełniących funkcje publiczne
 • Klinika zarządzania
 • Pracownia praktyczna
 • Technologie informacyjne
 • Prawo administracyjne 
 • Podstawy rachunkowości
 • Umowy cywilnoprawne
 • Seminarium dyplomowe

5 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Konkurencja i badania rynkowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Publiczne finansowanie organizacji 
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) bankowość i prawo bankowe
 • Publiczne prawo gospodarcze - wprowadzenie
 • Publiczne prawo gospodarcze - (cz.I) prawo przedsiębiorców 
 • Publiczne prawo gospodarcze - (cz.II) prawo ochrony konkurencyjności
 • Zarządzanie jakością
 • Klinika zarządzania
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia praktyczna

6 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Biznes plan
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Myślenie projektowe
 • Prawo handlowe - wprowadzenie
 • Prawo handlowe - (cz.I) prawo spółek
 • Informatyczne narzędzia zarządzania
 • Pracownia praktyczna
 • Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

 • Polityka regionalna i strategie rozwoju turystyki
 • Prawne i organizacyjne aspekty działalności turystycznej w Polsce
 • Przedsiębiorczość w turystyce
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Marketing usług turystycznych
 • Finanse i rachunkowość w organizacjach turystycznych
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacjami w turystyce
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Kalkulacje cenowe w hotelarstwie i gastronomii
 • Zrównoważony rozwój turystyki
 • Turystyka międzynarodowa
 • Kształtowanie wizerunku produktu turystycznego

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

 • Podstawy w biznesie
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Nieprzewidywalność i ryzyko działalności gospodarczej
 • Fundusze unijne dla biznesu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Modele biznesowe
 • Prognozowani i symulacje
 • Analiza ekonomiczno-fiansowa
 • Kreatywność i innowacyjność w biznesie
 • Kształtowanie relacji z klientem
 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Analiza strategiczna w biznesie

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Kredytowanie przedsiębiorców
 • Fundusze strukturalne w rozwoju przedsiębiorczości
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki i instrumenty finansowe
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rachunkowości finansowa
 • Controlling
 • Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • Analiza ekonomiczno-fiansowa
 • Analiza podatkowa
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Finansowanie grup kapitałowych

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Rynek pracy
 • Planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich
 • Komunikowanie i negocjacje w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Rozwój i awansowanie pracowników
 • System motywowania i wynagradzania
 • Marketing personalny
 • Ocenianie pracowników
 • Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
 • Outplacement
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Informatyczne systemy kadrowo-płacowe