Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zakres przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Studia z zarządzania cechują się dużą uniwersalnością. Pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności, które po ich ukończeniu umożliwią odnalezienie pracy w wielu instytucjach i firmach sektora publicznego oraz prywatnego m.in.:

 • z zasad funkcjonowania struktur organizacji gospodarczych oraz relacji pomiędzy tymi organizacjami a ich otoczeniem instytucjonalnym w kraju i na arenie międzynarodowej,

 • podstaw działań przedsiębiorczych w wymiarze makro- i mikroekonomicznym,

 • posługiwania się wiedzą teoretyczną i praktyczną w celu analizowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w procesach społeczno-gospodarczych oraz prowadzonych działalności gospodarczych,

 • zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych oraz uwarunkowań prawnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji,

 • identyfikowania potrzeb pracy zespołowej i dostosowania swojej roli w grupie do optymalizacji efektów działań,

 • znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej,

 • znaczenia potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy związanej z pracą zawodową.

 

Przedmioty podstawowe w całym toku studiów:

 • Mechanizmy gospodarki rynkowej,

 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie,

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych,

 • Nauka administracji i zarządzania,

 • Organizacja i zarządzanie,

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność,

 • Organizacja i funkcjonowanie UE,

 • Marketing,

 • Finanse publiczne i prawo finansowe,

 • Współczesne teorie organizacji i zarządzania,

 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi,

 • Podstawy rachunkowości,

 • Zarządzanie międzynarodowe,

 • Zarządzanie czasem,

 • Polityka finansowa,

 • Umowy cywilnoprawne,

 • Menedżer w organizacji,

 • Konkurencja i badania rynkowe,

 • Rachunkowość finansowa,

 • Prawo gospodarcze,

 • Integracja i zarządzanie projektem,

 • Zarządzanie jakością,

 • Informatyczne narzędzia zarządzania,

 • Informacja i komunikacja,

 • Biznesplan,

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

 • Zarządzanie strategiczne i taktyczne,

 • Zarządzanie ryzykiem,

 • Myślenie projektowe.