Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji

1. Czy w trakcie studiów można zdobyć jakieś dodatkowe kwalifikacje?

Tak. W ramach jednego czesnego WSPiA oferuje studentom następujące dodatkowe formy kształcenia jak np.:

  • druga specjalność,
  • specjalistyczne kursy m.in.: doradztwa podatkowego, księgowości, kadry i płac, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie.
  • zajęcia z języka angielskiego zaawansowanego, przygotowujące do egzaminów na certyfikaty językowe
  • kilkanaście dofinasowaych w ramach BED studiów podyplomowych.
  • kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez Biuro Karier.

 

2. Czy jako studentka I roku będę mogła korzystać z Bonu Edukacji Dodatkowej  i na jakich zasadach?

Każdy student od II roku studiów pierwszego stopnia oraz od II roku studiów drugiego stopnia, otrzymuje możliwość uczestnictwa w dodatkowych, wybranych przez siebie zajęciach w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej. Realizowane są one jako warsztaty, kursy, studium, studia podyplomowe. Zajęcia kończą się wydaniem zaświadczenia, certyfikatu dyplomu lub świadectwa.

 

3. Co będę musiał zrobić, żeby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach technik detektywistycznych?

Zajęcia  te proponowane są obok wielu innych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej BED (Bon Edukacji Dodatkowej). Aby wziąć w nich udział wystarczy zgłosić się w ramach prowadzonej co roku wśród studentów internetowej rekrutacji na zajęcia BED.

 

4. Kiedy odbywają się dodatkowe zajęcia w ramach BED?

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach BED organizowane są w ten sposób aby nie nakładały się z zajęciami odbywanymi w ramach studiów. Dla student studiów stacjonarnych popołudniami w ciągu tygodnia, dla studentów niestacjonarnych w weekendy.

 

5. Czy muszę uczestniczyć w wybranych zajęciach BED?

Udział w zajęciach prowadzonych  w ramach BED jest całkowicie dobrowolny. Nie ma wpływu na zaliczenie semestru lub roku. Rezygnacja z wybranych zajęć nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla studenta.

 

6. Czy certyfikaty uzyskane w ramach BED otrzymuje wraz z dyplomem ukończenia studiów?

Nie zaświadczenia, certyfikaty czy świadectwa w ramach BED otrzymuje się bezpośrednio po ukończeniu  kursu, studium czy studiów podyplomowych.