Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

O rekrutacji

1. Do kiedy trwa u was rekrutacja?

Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia  – na kierunki administracja, administracja//zarządzanie, kryminologię, logistykę i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na jednolite studia magisterskie na kierunek prawo - trwa od 3 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia i trwa do 26 września 2024 roku.

 

2. Czy składając podanie na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, można złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości?

W celu przystąpienia do rekrutacji należy złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości, jednak oryginał świadectwa należy przedłożyć do wglądu.

 

3. Czy zdjęcia dołączone do podania na studia mogą być takie same, jak do dyplomu?

Nie. Należy złożyć jedno kolorowe zdjęcie, które odpowiada wymogom stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych. 


4. Czy mogę złożyć dokumenty na II stopień studiów bez dyplomu i suplementu, jeśli jestem już po obronie, a wymienione dokumenty będę mieć dopiero za miesiąc?

Tak, ale z zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata bądź inżyniera. Dyplom i suplement należy złożyć nie później niż przed zakończeniem rekrutacji tj. do 26.09.2024 r.

 

5. Wiem, że rekrutacja na I stopień kończy się 2 sierpnia  br., a do tego czasu nie będzie mnie w Polsce. Czy istnieje możliwość złożenia dokumentów w późniejszym terminie?  

Może Pani złożyć dokumenty w II turze rekrutacji, która będzie trwać do 26 września.

Jeśli jednak do tego terminu nie zdąży Pani wrócić do Polski, to należy zaraz po powrocie  złożyć podanie (z uzasadnieniem) do Rektora WSPiA z prośbą o przyjęcie na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.
 
6. Czy rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną?
 
Rekrutacja do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywa się poprzez rejestrację drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu, a następnie dostarczenie dokumentów do biura rekrutacyjnego.