Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

O studiach na kierunku administracja/zarządzanie

1. Słyszałem, że wprowadziliście Państwo - kierunek – administracja // zarządzanie” na czym polega ten nowatorskie sposoby studiowania?

Polega ona na tym, że chcąc studiować kierunek uniwersalny i wszechstronny, tj. „administrację” lub „zarządzanie”, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia, decyzję o studiowaniu wybranego kierunku i specjalności podejmujesz pod koniec I roku studiów. Pierwszy rok studiów będzie miał charakter ogólny i z jednej strony da Ci podstawy wiedzy niezbędnej do dalszej nauki, z drugiej zaś przygotuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów od II roku, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Kierunki studiów „administracja” i „zarządzanie” są bowiem do siebie podobne. Jednak w naszej Uczelni są inaczej sprofilowane. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych.

 

2. Czy można studiować dwie specjalności na kierunku „administracja” w ramach jednego czesnego?

Tak. Nie tylko można; WSPiA zachęca studentów do podjęcia kształcenia w ramach dwóch różnych specjalności. WSPiA stwarza takie możliwości, wszystkim swoim studentom; za darmo. Ponadto na dyplomie oraz suplemencie są wymienione dwie specjalności, poza tym po dwóch specjalnościach ma się większe pole manewru przy poszukiwaniu pracy.

 

3. Chciałabym studiować specjalność, której niestety nie ma w ofercie WSPiA, czy jest szansa na wprowadzenie nowej oferty dla pojedynczego studenta ?
Nowy kierunek studiowania w WSPiA to także nowy sposób studiowania specjalności. Poza wyborem kierunku studiów („administracja” lub „zarządzanie”) możesz wybrać specjalność. Jeśli nie zostanie utworzona grupa specjalizacyjna będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według indywidualnego toku studiów. Ten tok jest całkowicie nową ofertą edukacyjną WSPiA. Co więcej, jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować swoją własną, której nie ma na liście. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

 

4. Jestem zainteresowany specjalnością- zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, proszę coś więcej opowiedzieć o tej specjalności

 

Transport – Spedycja – Logistyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin działalności gospodarczej  w Polsce i za granicą, a więc specjaliści z tej  branży są cenieni  na współczesnym rynku pracy, więc specjalność ta stanowji odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców  na dobrze przygotowanych specjalistów z tych dziedzin.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjno – logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego, w  szczególności w zakresie dotyczącym problematyki szeroko rozumianej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami w branży transportowo – spedycyjno – logistycznej w wieloaspektowym, krajowym i międzynarodowych wymiarze ich działania.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwią absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, Agencjach Celnych i firmach konsultingowych.
 

5. Czym się różni kierunek „Administracja” od kierunku „Zarządzanie”? i gdzie można pracować po wyżej wymienionych kierunkach studiów?

Kierunki studiów „administracja” i „zarządzanie” są do siebie podobne. Jednak w naszej Uczelni są inaczej sprofilowane. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych.

Na wyżej wymienionych kierunkach będą PODOBNI PRACODAWCY, lecz praca wykonywana będzie w innych działach. Pracę znajdziesz w:  

 • Urzędach,
 • Firmach,
 • Firmach zajmujących się doradztwem podatkowym,
 • ZUS-ie,
 • Bankach,
 • Firmach ubezpieczeniowych,
 • Własnej działalności gospodarczej,
 • Przedsiębiorstwach,
 • Biurach rachunkowych,
 • Firmach HR,
 • Turystyce,
 • Firmach consultingowych,
 • Zakładach Opieki Zdrowotnej,
 • Organizacjach pozarządowych,
 • Agencjach reklamowych,
 • Obrocie nieruchomościami.

 

6. Czy kandydaci na studia drugiego stopnia z innych uczelni, którzy ukończyli inne kierunki studiów, na pewno nie będą musieli zaliczać różnic programowych?

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej nie ma obowiązku zaliczania różnic programowych.

Dla kandydatów, którzy ukończyli inne kierunki studiów odbędą się dodatkowe, nieobowiązkowe wykłady poprzedzające zajęcia objęte planem studiów. Zajęcia te przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż „administracja”.

 

7. Czym zajmuje się Klinika Przedsiębiorczości:

Głównym celem pracy Kliniki Przedsiębiorczości jest promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Podkarpacia. Działalność Kliniki obejmuje w szczególności: 

▶ prowadzenie konsultacji biznesplanów, 

▶ informowanie o możliwych źródłach finansowania przedsięwzięć biznesowych, 

▶ wspieranie przedsiębiorców w poszukiwaniu lokalu na siedzibę firmy, 

▶ pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.