Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

O studiach na kierunku "kryminologia"

 

1. Czy mogę studiować kierunek kryminologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w jednym czasie oraz w ramach jednego czesnego, czy obydwa kierunki opłacane są oddzielnie?

Tak. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan Kolegium przyjmującego, może wyrazić zgodę na równoległe studiowanie na drugim kierunku studiów lub specjalności w Uczelni. Prawo złożenia wniosku, przysługuje studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo rozpoczął kształcenie na studiach drugiego stopnia. Dziekan, rozpatrując wniosek studenta, bierze pod uwagę w szczególności dotychczasowy  przebieg studiów i wyniki studenta w nauce.

2. Czy na kierunku kryminologia przewidziane są zajęcia praktyczne?

W programie studiów I stopnia na kierunku „KRYMINOLOGIA” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków.

Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych

3. Czy na kierunku kryminologia będę miał wychowanie fizyczne?

Tak.

4. Z jakich dziedzin otrzymam wiedzę na kierunku kryminologia?

Otrzymasz wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminologii, psychologii, medycyny, geografii kryminalnej, ekonomii oraz socjologii w obszarze genezy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowania kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych patologii społecznych, mechanizmów prawnych podejmowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy procesów wplecionych w życie człowieka, których finałem jest popełnienie czynu zabronionego.