Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

O studiach na kierunku "prawo"

1. Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się na kierunek „prawo”?

Komisja Rekrutacyjna decyduje od jakiej liczby punktów kandydaci na studia stacjonarne zostaną przyjęci. 

 

2. Czy muszę wybrać historię i WOS, aby dostać się na „prawo”?

Nie. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Nie musi więc to być historia czy WOS.

 

3. Jak wygląda system praktyk na kierunku Prawo w  WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej?

WSPiA, jako pierwsza Uczelnia w Polsce zaproponowała studentom na kierunku „Prawo” nowatorski i pilotażowy system praktyk zawodowych, które odbywają się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, na podstawie porozumienia podpisanego między WSPiA i Ministrem Sprawiedliwości. Patronat ten jest dla naszych studentów gwarancją, że zaproponowany przez WSPiA system praktyk jest profesjonalnie przygotowany.

Praktyki na kierunku Prawo rozpoczynają się od czwartego i trwają do siódmego semestru. W każdym semestrze student jest zobowiązany do zrealizowania 60 godzin praktyki zawodowej przez okres 2 tygodni. Praktyki odbywane są  w cyklu jednolitym od poniedziałku do piątku. Natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych praktyki odbywają się po II i III roku studiów w czasie wakacji w wymiarze po 120 godzin.

Praktyki  zawodowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna zawodowego wyznaczonego przez kierownika instytucji,  w której praktyka jest odbywana. Miejscem odbywania praktyk zawodowych jest miejscowość będąca siedzibą instytucji położonej najbliżej miejsca  zamieszkania studenta.

 

4. Czy otrzymam zaświadczenie odbycia praktyk?

Po odbyciu praktyk zawodowych WSPiA wystawi studentowi świadectwo ich odbycia z opisem liczby godzin, miejsca odbycia. Takie świadectwo ma na celu rekomendację studenta przyszłemu pracodawcy. 

 

5. Czy po studiach na kierunku „prawo” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej mogę zdawać na aplikację?

Tak. Każdy absolwent „prawa” (nie ma znaczenia, czy uczelni publicznej czy niepublicznej) może zdawać egzamin na aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską i komorniczą.

Absolwent prawa w WSPiA może więc, a nawet powinien zdawać egzaminy na aplikacje. Jest bowiem celem Uczelni, jak najleprze przygotowanie naszych studentów „prawa”, żeby wszyscy mogli podjąć aplikacje w zakresie zawodów prawniczych.

 

6. Od czego zależy to, czy dostanę się na aplikację?

Od 2009 roku zostały wprowadzone nowe zasady zdawania egzaminów na aplikację sadową i prokuratorską. Dzięki pełnej anonimowości liczą się tylko wiedza i umiejętności kandydata. Tak więc zdanie egzaminu na aplikację zależy od tego, czy podczas studiów wykorzystasz wszystkie możliwości zaproponowane przez WSPiA, aby zdobyć wiedzę (praktyczną i teoretyczną). Zajęcia w WSPiA prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy (m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybitniejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie, a ćwiczenia doktorzy. Zaletą tych studiów jest zdobywanie wiedzy nie tylko „książkowej”, ale i praktycznej. Dodatkowo WSPiA oferuje studentom „prawa” nowatorski system praktyk zawodowych oraz ścieżkę aplikacyjną, czyli dodatkowe zajęcia (w ramach czesnego), dzięki którym jeszcze lepiej przygotujesz się do egzaminu na aplikację.

 

8. Słyszałem, że macie „studium praktycznej nauki prawa", ale nie za bardzo wiem, na czym to polega?

Studium praktycznej nauki prawa to dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminu na aplikację. Ponadto podczas "studium praktycznej nauki prawa" studenci rozwiązują przykładowe testy aplikacyjne oraz kazusy.

 

9.  Kiedy WSPiA opuścili pierwsi absolwenci Prawa?

WSPiA, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymała uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo" w roku 2007.  Pierwsi absolwenci kierunku "prawo" ukończyli już studia w 2012 roku.

 

10. Czy w WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej prowadzone są seminaria doktoranckie ?

Tak. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

11. Co to jest Klinika Prawa ?

Klinika Prawa działająca przy Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji to studenckie biuro porad prawnych, w którym najlepsi studenci, pod opieką pracowników naukowych WSPiA udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym. Do zadań Kliniki Prawa należy również prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących praktyki stosowania prawa i naruszeń praw człowieka. Studenci WSPiA pracujący w Klinice Prawa zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i  karnego (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przemoc w rodzinie, przestępstwa na szkodę dziecka, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji). W ten sposób nie tylko weryfikują i uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się analizy konkretnych stanów faktycznych i ich oceny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa. Kolejną formą zdobywania praktycznej wiedzy są symulowane rozprawy podczas których studenci pracujący w Klinice Prawa  wcielają się w określone role procesowe np. sędziego, adwokata, prokuratora. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane dla studentów pracujących w Klinice Prawa szkolenia, m.in.: z zakresu etyki prawniczej, sporządzania pism procesowych, metodologii rozwiązywania stanów faktycznych, jak również seminaria, podczas których analizowane są najciekawsze sprawy, którymi zajmuje się Klinika Prawa.

 

12. Czy na Uczelni  mogę uzyskać certyfikat z angielskiego języka prawniczego ?

Oczywiście. WSPiA jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES od stycznia 2011 roku. Egzaminy TOLES oceniają znajomość angielskiego języka prawniczego pozwalającego na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku prawniczym. Egzaminy są przeprowadzane na trzech poziomach zaawansowania: Foundation, Higher i Advanced. Studenci Prawa mogą przygotowywać się do egzaminów TOLES w trakcie lektoratu z języka angielskiego. Umiejętności językowe nabyte w trakcie przygotowań do egzaminów mogą być wykorzystane w obsłudze prawnej klientów zagranicznych, jak też mogą się stać przepustką do pracy w Unii Europejskiej. Uzyskanie certyfikatu na poziomie Advanced umożliwia rozpoczęcie studiów prawniczych w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych. Warto wyraźnie podkreślić, że WSPiA wspomaga finansowo uzyskanie certyfikatów TOLES Studentom WSPiA, którzy zdadzą egzamin na poziomie Foundation lub Higher w przedziale od 61 do 100 punktów oraz egzamin na poziomie Advanced w przedziale od 201 do 500 punktów, Uczelnia refunduje koszt egzaminów.

 

14. Jaką wiedzę zdobędę podczas zajęć w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej?

W czasie zajęć prowadzonych przez doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki poznasz m.in. praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika kryminalistyki, w tym zasady zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Należy podkreślić, iż podczas zajęć wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia badawcze - najnowocześniejszy sprzęt, który dostępny jest na rynku. Nasze Centrum wyposażone jest zarówno w sprzęt kryminalistyczny, jak i w sprzęt służący do prowadzenia zajęć z medycyny sądowej, biologii sądowej, antropologii czy też toksykologii.