Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus Plus

1. Czy WSPiA prowadzi współpracę międzynarodową w zakresie wymiany studentów w ramach Programu Erasmus?
WSPiA otrzymała rozszerzoną kartę ECHE (European Charter for Higher Education) na lata 2021-2027.

WSPiA realizuje współpracę z zagranicznymi uczelniami w ramach programu Erasmus Plus, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie, wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.
Obecnie współpracujemy z podmiotami z Cypru, Grecji, Hiszpanii, Anglii, Słowacji, które oferują praktyki w oparciu o indywidualnie ułożony program praktyk (w zależności od kierunku studiów i zainteresowań studenta).

 

Lista Uczelni, z którymi współpracujemy poniżej:

▶ Irlandia – University of Limmerick,

▶ Belgia – Haute Ecole de la Provice de Liege

▶ Włochy - Univerista delgi Studi suor Orsola Benicasa Napoli

▶ Niemcy - Freidrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

▶ Niemcy – Hochschule Bremen

▶ Niemcy – Fachhochschule für Recht und Verwaltung Köln

▶ Słowacja – Pane euro pean University in Bratislava

▶ Węgry - University of Szeged

▶ Bułgaria – College of Management , Trade and Marketing, Sofia.

▶ Turcja- Özyeğin University in Instanbul

▶ Słowacja - International School of Management w Preszowie

▶ Słowacja - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

▶ Chorwacja – Josip Juraj Strossmayer University of Osijek


Od II roku studiów studenci WSPiA mogą ubiegać się o wyjazdy na studia w uczelniach zagranicznych oraz do instytucji zagranicznych w celu odbycia praktyk zawodowych.

 

2. Czy WSPiA planuje podjecie współpracy z kolejnymi uczelniami i rozszerzenie możliwości wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus.
WSPiA planuje podjęcie współpracy w kolejnymi uczelniami. Program Erasmus daje duże możliwości rozwijania się studentom, dlatego Uczelnia dołoży starań aby możliwości wyjazdów były w roku na rok większe.

 

3. Co z zaliczeniem przedmiotów na WSPiA gdy wyjadę na wymianę w ramach "Erasmus+"
W przypadku wyjazdu na studia układany jest indywidualny program nauczania (Learning Agreement), w oparciu o który zaliczana jest część przedmiotów przewidziana w ramach programu studiów. Student ma zaliczany semestr (nie traci roku) i ma prawo do przedłużenia sesji w przypadku konieczności zaliczenia przedmiotu(ów) nie pokrywającego się z programem studiów odbytych na zagranicznej Uczelni. Przedmioty odbyte za granicą są uwzględniane w Suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Dodatkowo za każdy wyjazd na studia lub praktykę student otrzymuje certyfikat honorowany we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wystawiany przez instytucję/uczelnię przyjmującą i poświadczający zakres wykonywanych czynności, nabytych umiejętności i kompetencji etc.