Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kurs e-administracji

Kurs wyposaża studenta w kwalifikacje cenione w pracy w administracji, zarówno publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych. Ukończenie kursu zwiększa szans na podjęcie pracy w charakterze urzędnika państwowego, samorządowego, jak i pracy w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej, firmach doradczych i konsultingowych.
Zdobyta wiedza i umiejętności w ramach kursu przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e - administracji.

Kurs e – administracji przygotowuje studenta do pracy m.in.:

  1. w urzędach obsługujących organy administracji publicznej na stanowiskach obsługi biurowo - administracyjnej, na stanowiskach pracy w sekretariacie biura, na stanowiskach asystenta osoby sprawującej funkcje kierownicze w biurze, na stanowisku kierownika sekretariatu, kierownika biura podawczego,
  2. w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnym,
  3. w podmiotach gospodarczych – na stanowiskach biurowych, na stanowiskach pracy w działach organizacyjnych,
  4. w firmach ubezpieczeniowych i konsultingowych,
  5. na stanowiskach obsługi administracyjno – biurowej podmiotów leczniczych, w tym stanowisku asystenta kierownika jednostki,
  6. w administracyjnych w działach technologii informatycznych i telekomunikacyjnych funkcjonujących w urzędzie,
  7. w biurze informacji, w tym informacji dotyczących zasad korzystania z dostępnych platform komunikacji elektronicznej funkcjonujących w urzędach,
  8. na stanowiskach pracy związanych z elektronicznym obiegiem dokumentacji,
  9. na stanowiskach administracyjnych związanych z prowadzeniem elektronicznych baz danych w urzędzie w tym Biuletynu Informacji Publicznej.

Zaletą posiadania wiedzy i umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w pracy biurowej w jej nowoczesnym wymiarze jest możliwość pozyskania pracy we wszystkich jednostkach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, gospodarczych, pozagospodarczych, poszukujących fachowców do wykonywania pracy na stanowiskach wykorzystujących narzędzia informatyczne.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU

  1. Podstawy prawne administracji elektronicznej.
  2. E – administracja ( usługi administracji on- line).
  3. Elektroniczne platformy usług administracji publicznej.
  4. Elektroniczne bazy danych w administracji.
  5. Elektroniczny obieg dokumentacji w administracji.
  6. Nowoczesne technologie informatyczne i systemy informatyczne w administracji.