Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2023/2024 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 15 listopada 2023 r.
 11. Istnieje możliwość dofinansowania podejmowanych przez Państwa Studiów Podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy". W tym celu należy dokonać zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1502716 i zgłosić się do operatora, który dofinansowuje szkolenie.

  Informacje dotyczące studiów podyplomowych w WSPiA objętych dofinansowaniem znajdą Państwo pod adresem: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie - Baza Usług Rozwojowych - PARP

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP. Odzwierciedlenie realizacji tych standardów znalazło wyraz w regulacjach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Zgodnie z nim do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganym jest (oprócz warunków wskazanych w rozporządzeniu) posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • prof. Antoni Dral,
 • dr Grzegorz Szynal,
 • mgr Piotr Stepaniak,
 • mgr inż. Joanna Tokarska.


Plan studiów obejmuje m.in.:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Analiza przyczyn i profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 8 godzin
 2. Branżowe standardy techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy - 20 godzin
 3. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz metodyka ich analizy i oceny - 25 godzin
 4. Ergonomia kształtowania warunków pracy - 6 godzin
 5. Organizacja systemu ochrony pracy  w Polsce - 4 godziny
 6. Prawo pracy i ochrona pracy - 15 godzin
 7. Warunki pracy kobiet, młodocianych  i niepełnosprawnych - 6 godzin
 8. Zasady ustalania ryzyka zawodowego - 6 godzin


SEMESTR LETNI

 1. Podmioty nadzoru nad warunkami pracy - 4 godziny
 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zasady ustalania ich okoliczności  i przyczyn - 6 godzin
 3. Metody likwidacji i ograniczania szkodliwych czynników w środowisku pracy - 20 godzin
 4. Metodyka pracy służb bezpieczeństwa  i higieny pracy - 4 godziny
 5. Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa  i higieny pracy - 8 godzin
 6. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy i ochrona środowiska naturalnego - 8 godzin
 7. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godziny
 8. Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa  i higieny pracy - 2 godziny
 9. Psychologia pracy - 8 godzin
 10. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godziny
 11. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy budynków i pomieszczeń 4 godziny
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników - 8 godzin
 13. Seminarium dyplomowe - 10 godzin