Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadry i płace

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.
 11. Istnieje możliwość dofinansowania podejmowanych przez Państwa Studiów Podyplomowych na kierunku "Kadry i płace".
 12. W tym celu należy dokonać zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1502175 i zgłosić się do operatora, który dofinansowuje szkolenie.
  Informacje dotyczące studiów podyplomowych w WSPiA objętych dofinansowaniem znajdą Państwo pod adresem: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie - Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

 

Studia podyplomowe "Kadry i płace" dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Rynek pracy w dalszym ciągu bowiem odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.

Mocną stroną tego kierunku są odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć będzie prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w obsłudze kadrowo-płacowej.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też  do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.

Absolwent studiów podyplomowych Kadry i płace będzie dysponować wiedzą związaną z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Plan studiów obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY:

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników.
 2. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
 3. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy (aspekty prawne).
 4. Zakładowe prawo pracy.
 5. Zbiorowe i procesowe prawo pracy.
 6. Nawiązywanie, rozwiązywanie oraz zmiana stosunku pracy (aspekty księgowe).
 7. Wynagrodzenia - umowa o pracę i umowy cywilnoprawne.
 8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.
 9. Obowiązki służb BHP w zakładzie pracy.

SEMESTR LETNI:

 1. Okresowa ocena kompetencji i rezultatu pracy.
 2. Alternatywne formy zatrudnienia i zasady ich rozliczania.
 3. Obowiązki pracodawcy z tyt. zawieranych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 5. Upadłość, likwidacja pracodawcy - uprawnienia pracowników.
 6. Negocjacje pracownicze.
 7. Dokumenty kadrowo-płacowe.
 8. Obowiązkowe i dobrowolne obciążenia wynagrodzeń.
 9. Zasiłki społeczne.
 10. Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych.
 11. Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • prof. Andrzej Kisielewicz,
 • dr Grzegorz Szynal,
 • mgr Krystyna Pytel,
 • mgr Katarzyna Ilasz.