Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2022/2023 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 750 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłącznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu,*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED 1 850 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 20 października br. Przedłużamy rekrutację do 15 listopada 2022 r.!

 

Studia podyplomowe "Prawno - organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno–celnej  transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego.

Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Dzięki współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji zapewniamy słuchaczom wysoki poziom merytoryczny zajęć ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych metod nauczania. Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami oraz  perspektywicznymi przedsięwzięciami w zakresie organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw towarów.

Zajęcia będą prowadzone przez cenionych w Polsce i na świecie profesjonalistów – autorytety naukowe i praktyków – menadżerów firm operujących na rynkach globalnych.

Studia pozwalają na spełnienie wymagań prawnych w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywania transportu drogowego lub zarządzających transportem, a także możliwość wykonywania zawodu agenta celnego, po uzyskaniu wpisu na listę agentów celnych.

Studia prowadzone we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji w Warszawie.

Program studiów obejmuje cztery moduły kształcenia:

 • Moduł I: Międzynarodowe, unijne i krajowe prawo celne.
 • Moduł II: Logistyka międzynarodowego łańcucha dostaw.
 • Moduł III: Transport i spedycja międzynarodowa.
 • Moduł IV: Zajęcia praktyczne.