Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Study Wars - NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

"STUDY WARS" – "Wiedza o wojnie" to coś więcej niż obronność. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji w sztabach antykryzysowych poziomu państwowego i samorządowego lub przygotowanie do służby w siłach zbrojnych i agendach rządowych z tymi siłami związanych.

Program składa się z trzech modułów.

 1. Pierwszy to podstawy taktyki i strategii wojskowej, pozwalającej poznać istotę organizacji armii i reguł, według których działają wszystkie organizacje wojskowe. Sensem tego modułu jest transmisja wiedzy do tej pory wykładanej wyłącznie w szkołach wojskowych.
 2. Drugi to uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym, pozwalające zrozumieć jak są zorganizowane systemy obronne poszczególnych państw, w tym przede wszystkim Polski, oraz jakim ograniczeniom podlegają. To także zajęcia obrazujące związek wojny w decyzjami państwowymi i administracyjnymi.
 3. Trzecim modułem jest przegląd doktryn wojskowych, od najstarszych do tych, które teraz rządzą systemami obronnymi i sposobami prowadzenia wojny. Wojna bowiem uczy się na doświadczeniu oraz ciągłości myśli wojskowej i systemów obrony powszechnej państw. Ten moduł to wprowadzenie w przyszłość wojen i tym samym w rzeczywistość decyzji jakie będzie wymagać przyszłe pole walki.

Każdy z modułów jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny, a zajęcia oprócz wykładów, mają zawarte w sobie części praktyczne pozwalające poznać rzeczywistość sił zbrojnych oraz systemów decydujących o ich użyciu.

Całość zajęć pozwala na nabycie kompetencji przydatnych zarówno na cywilnych stanowiskach pracy, a w przypadku służby wojskowej może być elementem pogłębienia dotychczasowych doświadczeń i wiedzy nabytych w ramach już odbywanej służby.

Program studiów „STUDY WARS” obejmuje:

SEMESTR 1:

Moduł 1. Podstawy organizacji wojskowej i systemów prowadzenia wojny:

 1. Podstawy organizacji armii;
 2. Taktyka, strategia i użycie sil zbrojnych;
 3. Dowodzenie i przywództwo;
 4. Państwo a wojna - system gotowości obrony.

Moduł 2. Uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym:

 1. Systemy regulacji prawnej konfliktów zbrojnych;
 2. System prawno-ustrojowy obronności Polski i świadczenia z tym związane;
 3. Problemy i zagrożenia w przestrzeganiu praw wojny.

SEMESTR 2:

Moduł 3. Przegląd doktryn wojskowych:

 1. Historia doktryn wojskowych;
 2. Związki doktryn wojskowych z kolejnymi fazami rewolucji technologicznych;
 3. Współczesne zmiany doktrynalne i ich konsekwencje dla systemu obronności państwa;
 4. Seminarium dyplomowe.