Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zamówienia publiczne

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

Istnieje możliwość dofinansowania podejmowanych przez Państwa Studiów Podyplomowych na kierunku "Zamówienia publiczne". W tym celu należy dokonać zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1502753 i zgłosić się do operatora, który dofinansowuje szkolenie.
Informacje dotyczące studiów podyplomowych w WSPiA objętych dofinansowaniem znajdą Państwo pod adresem: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie - Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych.

Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Studia prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • prof. Bożena Wieczorska,
 • prof. Zdzisław Gawlik,
 • mgr Dawid Pelc,
 • mgr Małgorzata Wiśniewska.

Plan studiów obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY:

 1. Cele procedury udzielania zamówień publicznych.
 2. Podstawy prawa cywilnego.
 3. Podstawy prawa gospodarczego.
 4. Przygotowanie postępowania w poszczególnych trybach udzielenia zamówienia przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych.
 5. Rynek zamówień publicznych.
 6. System zamówień publicznych w prawie UE.
 7. Treść specyfikacji warunków zamówienia.
 8. Wybrane elementy prawa administracyjnego.
 9. Wyłączenie obowiązku stosowania procedur ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
 10. Zakres stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Zarys postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
 12. Zarządzanie w sektorze publicznym.
   

SEMESTR LETNI:

 1. Audyt zamówień publicznych.
 2. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.
 3. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
 4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
 5. System kontroli zamówień publicznych.
 6. Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
 7. Środki ochrony prawnej.
 8. Umowa o zamówienie publiczne.
 9. Zamówienia sektorowe.
 10. Seminarium dyplomowe.