Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie Nieruchomościami

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

Zarządzanie Nieruchomościami

Studia podyplomowe „zarządzania nieruchomościami” mają na celu dostarczyć wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, przepisów prawa oraz etyki zawodowej. Oferta jest skierowana do osób legitymujących się wyższym wykształceniem pragnących zdobyć nowy, atrakcyjny zawód lub założyć indywidualną działalność gospodarczą. Adresatami studiów podyplomowych są również osoby, które zajmują się- zawodowo- nieruchomościami (zarządzanie, wycena, obrót nieruchomościami).

W trakcie studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna i praktyczna wiedza z zakresu m. in. procedur w zarządzaniu nieruchomościami, technicznych i ekonomicznych aspektów zarządzania nieruchomościami jak również ich utrzymania.

Absolwent nabędzie kwalifikacje w zakresie prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi nieruchomości, planowania krótko- i długookresowych celów, sposobów ich realizacji oraz rozwoju nieruchomości i doradztwa w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Absolwenci studiów podyplomowych „zarządzanie nieruchomościami” mogą zakładać firmy zajmujące się zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości jak również ubiegać się o zatrudnienie w:

 • podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości
 • firmach developerskich,
 • jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora finansów publicznych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami,
 • firmach doradczych,
 • instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości.