Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie Projektami

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

Wszechstronna wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania projektami to dziś doskonały wybór dla osób zajmujących się nadzorowaniem, planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie, menedżerów, pracowników przedsiębiorstw, firm konsultingowych, szkoleniowych czy wdrożeniowych oraz tych którzy w przyszłości chcą zająć się kierowaniem projektami w firmach, samorządach i  organizacjach.

Absolwent studiów zyska wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze planowania, organizowania, a także motywowania pracowników, pozna  metodologię zarządzania projektem i zasobami ludzkimi, budżetowanie i kontrola realizacji projektów.

Specjaliści zarządzający różnego rodzaju projektami są pożądanymi pracownikami w każdym sektorze zatrudnienia. Studia te otwierają przed Tobą praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy.

Absolwent studiów podyplomowych będzie w stanie kompleksowo prowadzić projekty realizowane w miejscu pracy, zarządzać zespołami projektowymi i portfelem projektów, przygotować wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich, sprawnie go wdrożyć i rozliczyć.

Chcesz podnosić swoje umiejętności, jesteś otwarty na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi,  chcesz nauczyć się, jak działać z projektami zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI są dla Ciebie idealnym wyborem. Po tych studiach możesz pracować jako menadżer ds. projektów, kierownik projektu, specjalista ds. zarządzania projektami, specjalista ds. projektów inwestycyjnych, konsultant w firmach doradczych. Może jesteś pracownikiem instytucji sektora publicznego odpowiedzialnym za przygotowanie i monitorowanie projektów unijnych, może pracujesz w firmie komercyjnej na jednym ze stanowisk: kierownik projektów, członek zespołu lub przedsiębiorca te studia są dla Ciebie.

Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu praktycznej wiedzy w następującym zakresie:

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
 2. Dojrzałość projektowa i jakość projektów
 3. Cykl życia projektu - metodyki zarządzania projektami
 4. Inicjowanie i definiowanie, interesariusze projektów
 5. Budżet projektu, źródła finansowania w tym fundusze UE 2021-2027
 6. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu
 7. Analiza i zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie zespołem projektowym
 9. Studium wykonalności projektu
 10. Wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy UE 2021-2027 
 11. Monitorowanie projektu i zarządzanie zmianą
 12. Zamówienia w projektach
 13. Prawne aspekty realizacji projektów
 14. Zarządzanie Projektami – gry symulacyjne
 15. Rozliczanie, sprawozdawczość  i zamykanie projektów
 16. Kontrola w projektach
 17. Trwałość projektów  - ocena i ewaluacja projektów
 18. Systemy informatyczne w projektach