Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Warsztat pracy biurowej

Warsztat– pracy biurowej przygotowuje studenta do pracy m.in. w:

w urzędach obsługujących organy administracji publicznej na stanowiskach obsługi biurowo-administracyjnej, na stanowiskach pracy w sekretariacie biura, na stanowiskach asystenta osoby sprawującej funkcje kierownicze w biurze, na stanowisku kierownika sekretariatu, kierownika biura podawczego;

w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;

w podmiotach gospodarczych – na stanowiskach biurowych, na stanowiskach pracy w działach organizacyjnych;

w firmach ubezpieczeniowych;

w firmach konsultingowych;

na stanowiskach obsługi administracyjno-biurowej podmiotów leczniczych, w tym stanowisku asystenta kierownika jednostki.

Zaletą posiadania umiejętności organizacji pracy w biurze i prowadzenia pracy biurowej w jej nowoczesnym wymiarze jest możliwość pozyskania pracy we wszystkich jednostkach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, gospodarczych, pozagospodarczych, poszukujących fachowców do wykonywania pracy na stanowiskach obsługi administracyjnej firmy.

Zajęcia prowadzone będą na stanowisku komputerowym z oprzyrządowaniem i dostępem do Internetu oraz wybranych programach komputerowych. Uczestnicy kursu poznają podstawowe i pomocnicze środki techniczne pracy biurowej, instrukcje obsługi urządzeń biurowych oraz przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU

1. Środki techniczne w pracy biurowej

a) charakterystyka środków technicznych

b) zasady działania i obsługi urządzeń biurowych

c) podstawowe środki pracy biurowej – przeznaczenie i obsługa

d) środki łączności w pracy biurowej – przeznaczenie i obsługa

e) środki usprawniania pracy biurowej – przeznaczenie i obsługa

 

2. Środki techniczne pracy biurowej

Charakterystyka środków technicznych. Zasady działania i obsługi urządzeń biurowych. Podstawowe środki pracy biurowej: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna, dyktafon, sprzęt multimedialny i audiowizualny. Środki łączności: telefon, telefaks, centrala telefoniczna, automatyczna sekretarka. Urządzenia do oprawy dokumentów: bindownica, termobindownica, laminator. Środki do usprawniania pracy: frankownica, kopertownica, pakowarka, trymer, testery. Materiały i środki pomocnicze.

 

3. Ćwiczenia:

Zastosowanie środków technicznych do wykonania określonych zadań i czynności biurowych. Dokonywanie wyboru oferty dotyczącej zakupu sprzętu biurowego. Sporządzanie preliminarza wydatków na zakup sprzętu biurowego. Obsługa urządzeń biurowych zgodnie z instrukcjami użytkowania. Dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego. Obsługa środków łączności. Sporządzanie kserokopii. Posługiwanie się urządzeniami do oprawy dokumentów, gilotyną biurową, trymerem, niszczarką dokumentów. Obsługa urządzeń audiowizualnych i nagłaśniających. Uruchamianie i wyłączanie systemu alarmowego. Obsługa monitoringu firmy.