Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia I stopnia: "kryminologia", "administracja", "zarządzanie", "bezpieczeństwo wewnętrzne"

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „KRYMINOLOGIA", „ADMINISTRACJA", "ZARZĄDZANIE" oraz "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

1. laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”;

2. finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty;

3. laureaci Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą;

4. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” – studia pierwszego stopnia stacjonarne w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu;

5. kandydaci z Maturą Międzynarodową.

Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz Konkursu (o których mowa powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci niewymienieni powyżej.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


Harmonogram terminów rekrutacji:

  • Kandydaci na I rok studiów w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2024/2025 składają dokumenty w dniach od 3 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty w I turze, nastąpi w dniu 5 sierpnia 2024 roku.
  • W drugiej turze rekrutacji, kandydaci na wszystkie kierunki studiów w WSPiA składają dokumenty w dniach od 5 sierpnia do 26 września 2024 roku.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty w II turze nastąpi w dniu 27 września 2024 roku.
  • W wyjątkowych sytuacjach, terminy ogłoszenia wyników rekrutacji mogą zostać wydłużone przez Rektora WSPiA.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji przed upływem terminu rekrutacji na studia.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!