Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia II stopnia na kierunku "administracja"

Na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku „ADMINISTRACJA” przyjmowani są kandydaci – absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

 

Przyjmowanie kandydatów  odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

  • Kandydaci na I rok studiów w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2024/2025 składają dokumenty w dniach od 3 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty w I turze, nastąpi w dniu 5 sierpnia 2024 roku.
  • W drugiej turze rekrutacji, kandydaci na wszystkie kierunki studiów w WSPiA składają dokumenty w dniach od 5 sierpnia do 26 września 2024 roku.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty w II turze nastąpi w dniu 27 września 2024 roku.
  • W wyjątkowych sytuacjach, terminy ogłoszenia wyników rekrutacji mogą zostać wydłużone przez Rektora WSPiA.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 2 sierpnia- I tura; 26 września- II tura. 

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!