Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych

Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych (RKSiO) tak nazywa się propozycja praktycznych zajęć dla wszystkich studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Warsztaty z różnymi specjalistami mają na celu pomóc Ci m.in. w kształtowaniu osobowości, rozwoju kompetencji i nauce budowania

właściwych relacji międzyludzkich. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych Uczelni, która uruchomiła przedmiot rozwijający tzw. kompetencje miękkie na tak dużą skalę. W zajęciach z przedmiotu RKSiO uczestniczą studenci wszystkich kierunków studiujący na studiach I stopnia i jednolitych studiach

magisterskich oraz studenci I roku studiów II stopnia w WSPiA.

RKSiO dzieli się na sześć różnych, tematycznych szkół: Szkołę Rozwoju Osobistego, Szkołę Etykiety, Szkołę Kariery, Szkołę Autoprezentacji, Szkołę Stylu i Szkołę Zdrowia. W ramach poszczególnych Szkół będziesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych kształtujących osobowość, rozwijających inteligencję emocjonalną i kompetencje miękkie, kształtujących Twoją tożsamość oraz właściwe relacje międzyludzkie.

Szkoła Rozwoju Osobistego

W ramach tej szkoły nauczysz się m.in. jak odnaleźć się w nowym środowisku uczelni wyższej, wzmocnisz pewność siebie, poznasz swoje wady i zalety. Dowiesz się, jak sobie radzić ze stresem i krytyką, budować relacje interpersonalne. Poznasz także mechanizmy motywacyjne, metody prezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz swoje predyspozycje zawodowe.

Szkoła Etykiety

Ta Szkoła pokaże Ci dobre obyczaje i ich rola w stosunkach międzyludzkich. Poznasz m.in. zasady przywitania i przedstawiania się, sporządzania pism urzędowych i redagowania maili. Dowiesz się, jakie są zasady powitania gości podczas wizyt służbowych, obyczaje obowiązujące przy stole i zasady wygłaszania toastów.

Szkoła Stylu

Podczas zajęć w tej Szkole nauczysz się m.in. jak odpowiednio dobierać garderobę do konkretnego typu sylwetki, jak kreować swój wizerunek biznesowy, poznasz techniki doboru i wykonywania makijażu oraz odpowiedniej fryzury. Nauczysz się również zasad odpowiedniego formowania sylwetki i właściwego doboru ćwiczeń.

Szkoła Zdrowia

Ta Szkoła pozwoli Ci poznać profilaktykę chorób cywilizacyjnych i uzależnień. Pokażemy Ci, jak wygląda prawidłowy styl życia, podstawy diagnozy chorób oraz jak dostosować dietę do osób i różnych form aktywności.

Szkoła Autoprezentacji

W tej Szkole poznasz np. technikę właściwej wymowy, głośnego mówienia, panowania nad barwą głosu i odpowiedniej wymowy końcówek. Nauczymy Cię także jak zostać dobrym mówcą, jak prezentować się w mediach, jak zachowywać się przed kamerą oraz jak poradzić sobie podczas wystąpień publicznych.

Szkoła Kariery

Jest to Szkoła, która ma pomóc Ci w rozwoju zawodowym. Poznasz m.in. sposoby poszukiwania pracy, sposoby kreowania marki osobistej i budowania swojego wizerunku w mediach społecznościowych. Nauczymy Cię zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, czytania ogłoszeń o pracę. Dowiesz się również, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jakie pułapki czekają na Ciebie na takiej rozmowie.

Rok I – Cel 1

W pierwszym roku studiów w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej osiągniesz cel związany z przygotowaniem Cię do funkcjonowania w środowisku społeczności akademickiej.

Poznasz podstawowe zasady wejścia na rynek pracy, a także wzmocnisz pożądane cechy osobowości.

Najważniejsze jest jednak to, że pomożemy Ci podnieść poziom pewności siebie, zintegrować się ze środowiskiem. Nauczymy Cię podstawowych zasad etykiety związanej z funkcjonowaniem w Uczelni, Twoim wyglądem i ubiorem.

Rok II – Cel 2

Kolejny rok studiów pomoże Ci osiągnąć cele związane z podnoszeniem kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych i rozwojem inteligencji emocjonalnej oraz zasad zdrowego stylu życia.

Dowiesz się, jak walczyć ze stresem i kontrolować własne ciało w sytuacji stresu. Nauczysz się zasad poprawnej wymowy oraz przejdziesz przez trening wystąpień publicznych. Pomożemy Ci świadomie kontrolować własne zachowania, a tym samym przygotujemy Cię do wygłaszania referatów,

obrony pracy dyplomowej, rozmów kwalifikacyjnych, prezentacji i przemówień publicznych. Pomożemy Ci zrozumieć podstawowe zasady etykiety związanej z uczestnictwem w spotkaniach formalnych (w tym w rozmowach kwalifikacyjnych) i z tworzeniem korespondencji oficjalnej i służbowej.

Kolejny cel, jaki osiągniesz to umiejętność prowadzenia odpowiedniego stylu życia.

Rok III – Cel 3

Podczas trzeciego roku studiów skupimy się na celach związanych z opanowaniem umiejętności świadomego komunikowania niewerbalnego, tworzenia swojej wartości jako osoby i funkcjonowania na rynku pracy.

Dzięki zajęciom w ramach RKSiO nauczysz się auto ekspresji i zasad mowy ciała. Odbędziesz trening motywacyjny, poznasz techniki poszukiwania pracy i zdobędziesz umiejętności kontaktu z pracodawcami.

Wszystko po to, aby przygotować Cię do wejścia na rynek pracy i budowania marki osobistej.

W zajęciach z przedmiotu Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych uczestniczą studenci wszystkich kierunków (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo i zarządzanie) studiujący na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz studenci I roku studiów II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Zajęcia realizowane są na studiach stacjonarnych (90 godzin) i niestacjonarnych (66 godzin). Na studiach II stopnia jest to 20 godzin warsztatów.

Przedmiot prowadzony jest:

  • na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich przez 6 semestrów;
  • na studiach niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich przez 5 semestrów;
  • na studiach II stopnia przez 2 semestry.

Ocena końcowa z przedmiotu Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych w każdym semestrze to średnia z ocen cząstkowych wystawianych przez prowadzących poszczególne Szkoły.

Pliki do pobrania: