Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia podyplomowe z BED

Studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zachęcamy do skorzystania z Systemu Edukacji Dodatkowej - BED w zakresie studiów podyplomowych.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w okresie trwania rekrutacji na studia podyplomowe w Dziale Rekrutacji pokój 20 budynek A lub wysłać pocztą na adres:

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Dział Rekrutacji
Ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
z dopiskiem „BED”

Z programu BED w ramach studiów podyplomowych mogą korzystać studenci posiadający wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) lub studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, a także absolwenci, którzy obronili się do 12 miesięcy od daty rekrutacji.

Zgodnie z Regulaminem Systemu Edukacji Dodatkowej – BED:

  1. Niewykorzystane punkty w danym roku akademickim nie mogą zostać zrealizowane w kolejnych latach.
  2. Uruchomienie Studiów Podyplomowych jest uzależnione od liczby zainteresowanych osób.

Przypominamy, że oprócz złożenia deklaracji, należy zalogować się w systemie rekrutacyjnym https://e-rekrutacja.wspia.eu oraz złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pok. 20 bud. A

Oferta Studiów podyplomowych znajduję się na stronie internetowej: https://portal.wspia.eu/pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe-studium-i-kursy/studia-podyplomowe/

Uwaga! Skorzystanie z oferty studiów podyplomowych w ramach BED wyłącza możliwość skorzystania z tzw. programu lojalnościowego (dotyczącego absolwentów WSPiA).

 

 


Pliki do pobrania: