Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyki Dyplomowe

Zgodnie z Uchwałą Senatu w WSPiA prace dyplomowe mają formę pisemną i są pracami empirycznymi. Praktyka dyplomowa jest formą wsparcia studenta w pozyskiwaniu materiału badawczego niezbędnego do przeprowadzenia badań empirycznych w pracy.
Praktyka dyplomowa jest przewidziana dla studentów ostatnich semestrów studiów i służy zebraniu przez studentów materiału empirycznego, który ma posłużyć do przygotowania prac licencjackich i magisterskich. Promotorzy, po zapoznaniu się z koncepcją i tematyką pracy dyplomowej studenta, przedstawiają studentowi rekomendacje, co do możliwości zebrania materiału badawczego.

Praktyka dyplomowa jest zintegrowana z równolegle prowadzonymi zajęciami w ramach seminariów dyplomowych.

Zaliczenia Praktyki Dyplomowej dokonuje Promotor weryfikując badania empiryczne jakie zawarł student w pracy dyplomowej.

 

Wymiar Praktyki Dyplomowej:

 • Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim – VI semestr w wymiarze 30 godzin
 • Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim – IV semestr w wymiarze 30 godzin
 • Studia I stopnia o profilu praktycznym – VI semestr w wymiarze 50 godzin.
 • Studia I i II stopnia o profilu praktycznym – IV semestr w wymiarze 50 godzin.
 • Studia jednolite magisterskie – X semestr w wymiarze 30 godzin.

Katalog obszarów działań, jakie mogą być podejmowane przez studentów w ramach Praktyk Dyplomowych:

 • analiza materiałów źródłowych w instytucjach
 • analiza orzecznictwa
 • analiza ustawodawstwa
 • analiza zasobów internetowych pod kątem wybranej problematyki
 • ankieta
 • badania fokusowe
 • badanie akt sądowych
 • bibliometria
 • kwestionariusz
 • metoda historyczna
 • metoda analizy i krytyki piśmiennictwa
 • metoda badania dokumentów
 • metoda indywidulanych przypadków
 • metoda monograficzna
 • metoda sondażu diagnostycznego
 • metoda statystyczna
 • obserwacja
 • obserwacja uczestnicząca
 • panele
 • porównanie
 • studium przypadku
 • wywiady bezpośrednie
 • wywiady pogłębione
 • wywiady standaryzowane

Katalog obszarów działań jest otwarty, ze względu na bardzo zróżnicowaną tematykę prac dyplomowych podejmowaną przez studentów.