Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Możliwości zaliczenia praktyki zawodowej

Praktyki zawodowe będzie można zaliczyć na dwa sposoby:

Sposób I – Zaliczenie wykonywanej pracy/stażu/wolontariatu na poczet praktyk

Osoby chcące uzyskać zaliczenie wykonywanej pracy zgodne co do zasady z kierunkiem realizowanych studiów (jeśli okres wykonywania pracy nie jest krótszy niż wymiar godzinowy praktyk zawodowych obowiązujących w danym semestrze), na poczet praktyki zawodowej, powinny złożyć pismo o zgodę do CKKPiED wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie powinno zawierać informację o zakresie posiadanych obowiązków w miejscu zatrudnienia lub odbytym stażu czy wolontariacie oraz oświadczenie studenta o zgodności z efektami uczenia się założonymi dla praktyki zawodowej i zaświadczenie z pracy.

Jeśli praca nie jest wprost związana z kierunkiem kształcenia, również można złożyć podanie wraz ww. załącznikami, ale wówczas należy dołączyć zakres obowiązków podpisany przez pracodawcę. Decyzje w takich sprawach będą podejmowane w trybie indywidualnym przez Pełnomocnika.

W załączeniu znajdą Państwo również podanie do Centrum Kariery, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej dot. wniosków o ewentualne zaliczenie wykonywanej pracy/odbytego stażu/wolontariatu na poczet Praktyki zawodowej oraz oświadczenie o zgodności z efektami uczenia się założonymi dla praktyki zawodowej i zaświadczenie.

Sposób II – Odbycie praktyki w instytucji

Praktykę zawodową można odbywać w instytucji deklarującej przyjęcie studenta na praktyki w godzinach wolnych od zajęć na Uczelni. Osoby chcące odbyć praktykę zawodową, powinny zwrócić się do Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej drogą mailową na adres: praktyki@wspia.eu celem wydania skierowania na praktyki. Po odesłaniu skanu wypełnionego skierowania podpisanego przez przedstawiciela instytucji realizującej praktyki, przygotujemy dokumenty, które należy odebrać osobiście przed rozpoczęciem praktyk zawodowych i dostarczyć oryginał skierowania.

Plan działania przy Sposobie II:

1. Odbierz skierowanie na praktykę w Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej (CKKPiED) w pokoju 2.11, budynek B;

2. Uzupełnione skierowanie ze zgodą na odbycie praktyki z podpisem i pieczęcią instytucji dostarcz do CKKPiED (co najmniej na tydzień przed terminem praktyk) - prosimy o uwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania dokumentów niezbędnych na praktykę i ich odbioru przed terminem praktyk;

3. Ubezpieczenie NNW (wykupione u dowolnego ubezpieczyciela na okres praktyk);

4. Odbierz w CKKPiED Dziennik Praktyk wraz z umową, programem praktyk i kartą weryfikacji;

5. Po zakończeniu praktyk złóż komplet uzupełnionych dokumentów do CKKPiED.