Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

MIX Edukacyjny

 

Celem „Mixa edukacyjnego”, zwanego dalej „Mixem”, jest stworzenie studentom WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej możliwości rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań i pasji oraz pobudzania aktywności naukowej
i organizacyjnej. „Mix” ma charakter dobrowolny i dotyczy przedmiotów zaliczanych według zasad SBS.

 

„Mix edukacyjny” polega na zdobywaniu przez studenta punktów za aktywność w ramach dwóch ścieżek:

„Mix edukacyjny” – ścieżka dydaktyczna (MŚE),

„Mix edukacyjny” – ścieżka organizacyjna (MŚO).

„Mix edukacyjny” – ścieżka dydaktyczna, umożliwia studentowi uzyskanie wyższej oceny z danego przedmiotu w danym semestrze. Zdobywając punkty w ramach „Mixa edukacyjnego – ścieżka organizacyjna”, student uzyskuje możliwość zajęcia miejsca na prestiżowej liście rankingowej, najbardziej aktywnych studentów WSPiA.

 Student może zdobywać punkty w ramach dwóch ścieżek „Mixa edukacyjnego” poprzez udział w wydarzeniach zakwalifikowanych do „Mixa”, tj. m.in.:

  • aktywność w kołach naukowych działających w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej,
  • udział w klinikach doradczych działających w WSPiA,
  • udział w innych wydarzeniach naukowych i dydaktycznych organizowanych przez WSPiA,
  • udział w wydarzeniach naukowych lub popularnonaukowych poza Uczelnią.

 

Szczegółowy wykaz form aktywności w ramach działań wymienionych w załączniku.

 

Student, zdobywający punkty w ramach „Mixa edukacyjnego” –  w ramach danego przedmiotu może być więc przypisane studentowi maksymalnie 15 punktów. Podwyższenie oceny nie dotyczy sytuacji osiągnięcia oceny 5,0, w której obowiązuje ustne zaliczenie tematów.

Warunkiem uzyskania wyższej oceny z przedmiotu poprzez zaliczenie punktów zdobytych w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna jest zaliczenie przez studenta danego przedmiotu na ocenę co najmniej 3,0 oraz potwierdzenie uzyskania określonej liczby punktów w ramach „Mixa” przez uprawnioną osobę.

Punkty zdobywane w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna mogą być zaliczone na poczet różnych przedmiotów – na podstawie decyzji koordynatora wydarzenie, które daje punkty MIX.

 

O liczbie punktów za działalność organizacyjną studenta decyduje opiekun koła naukowego lub organizacji studenckiej albo koordynator wydarzenia dającego punkty MIX.

Podstawą do zakwalifikowania studentowi punktów zdobytych w ramach „Mixa edukacyjnego” – ścieżka dydaktyczna i ścieżka organizacyjna jest:

a) Indeks Kształcenia Praktycznego (karta z kodem QR) - w przypadku uzyskania 1 punktu za udział w wydarzeniu. Karty można odebrać w pokoju 2.11, bud. B

b) Karta punktów w wersji papierowej (do pobrania poniżej) - w przypadku uzyskania więcej niż 1 punkt podczas wydarzenia.  

Dla każdego wydarzenia tworzona jest indywidualna Karta punktów, określająca liczbę punktów zdobytych przez studenta wraz z opisem wydarzenia, za które punkty te są przyznane, a w przypadku ścieżki dydaktycznej także z określeniem przedmiotu, do którego mają być one zaliczone. Karta składana jest w Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej.

Niezłożenie przez studenta podpisanej przez odpowiedzialnego za dane wydarzenie nauczyciela akademickiego Karty punktów w terminie do 14 dni od daty odbycia wydarzenia powoduje, że punkty w ramach „Mixa edukacyjnego” przepadają. Jeśli wydarzenie dające punkty jest realizowane w terminie krótszym niż 14 dni do końca sesji zasadniczej w danym semestrze, należy dostarczyć kartę niezwłocznie, przed upływem terminu końca sesji zasadniczej.