Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 04.12.2023 r.

29.11.2023

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach Praktycznego Poniedziałku w dniu 4 grudnia 2023 roku.

- Studencka Konferencja Naukowa Koła Naukowego Karnistów "LEX" pt.: "Przestępczość narkotykowa w Polsce i na świecie", Konferencja w formie hybrydowej: Sala 120A oraz Platforma MS Teams. Godzina: 10:00. Link do konferencji: https://teams.microsoft.com/l/message/19:2Uyy3volPhlzr9nH1lt7qOHwuGmKeLn0h0xhQJ_bESY1@thread.tacv2/1700478718351?groupId=af6a8f20-dc3d-45cf-b437-3cd81ce21dff&parentMessageId=1700478718351&tenantId=696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d 

- Warsztat pt.: "System do wirtualnego prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych", organizowany przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Sala: 2.04, bud. C1, godzina: 12:00.

- Warsztat pt.: "Wprowadzenie do marketingu Internetowego", Prowadzący dr Hubert Kawalec, godzina: 18:00, Platforma TEAMS. Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3ZGFhMTItMjcxYi00YTJkLWFkOGItMTIzMTM5YjI1OTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- Mikołajkowy wykład otwarty nt.: "Kryzys na granicy z Ukrainą w kontekście protestu przewoźników", - Prowadzący mgr Jakub Przerwa, organizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, godzina: 18:30, Platforma TEAMS. Link:

https://teams.live.com/meet/9460260301045?p=LbIyBGWPpFyyps8Y 

 

W tym dniu o godzinie 14:00 w Sali 3.02, bud. B, odbędzie się również spotkanie Koła Ratowniczo-Pożarniczego, które będzie poświęcone wyborowi zarządu oraz zapoznaniem Uczestników spotkania z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy.

 

 

Ponadto, zachęcamy do zapisywania się jako Prelegent na planowane Konferencje Naukowe:

- 11.12.2023 r., godz.: 13:00 (forma stacjonarna) - Konferencja Naukowa pt.: "Funkcjonowanie polskiej gospodarki w obliczu problemów wewnętrznych i zewnętrznych". Zapisy poprzez Platformę FORMS, potrwają do 7.12.2023 r.: Link do formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51URjROSldJNUVUUzk5WjlDUVdHUkNHNEdINy4u 

- 11.12.2023 r., Konferencja Stacjonarna - Godzina 12:30, Konferencja Online - Godzina: 18:00 - Konferencja Naukowa pt.: "Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski". Zapisy poprzez Platformę FORMS, potrwają do 7.12.2023 r.: Link do formularza: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51UOTU0R1EwSldQMElXSUhMNVRFUU8xVVhaUi4u 

- 18.12.2023 r., godz.: 9:00 (forma stacjonarna) - Konferencja Naukowa pt.: "Wyzwania współczesnego rynku pracy". Zapisy poprzez Platformę FORMS, potrwają do 14.12.2023 r.: Link do formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51URUFMUFQ3MlZLVzZZREQxNFRTMjJLTjlVQi4u 

- 18.12.2023 r., godz.: 9:00 (forma stacjonarna) - Konferencja pt.: "Dobra osobiste i ich katalog w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny". Zapisy poprzez Platformę FORMS, potrwają do 14.12.2023 r.: Link do formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51UNEtERVZBWlJJWUFIUDkzR0tVSk5aQk9UUi4u 

×
×
×
×
×